L’Ecoturisme com a eina per potenciar i promocionar un turisme sostenible i respectuós amb l’entorn. Aquesta és la màxima de l’Associació d’empresaris del Delta de l’Ebre que vol posicionar el delta com un territori que aposti per un model que done a coneixer els espais naturals i conscienciar els visitants de la importància de conservar els espais protegits.