L’Obra Social “la Caixa” va signar el passat 11 de gener, un conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre per potenciar la xarxa de suport a la salut mental a les comarques ebrenques. L’acord facilitarà la posada en marxa un pis escola i dues llars amb suport, gràcies a l’aportació de 7.000 euros de “la Caixa”. L’objectiu del projecte és potenciar la rehabilitació i l’autonomia de les persones amb problemes de salut mental a les Terres de l’Ebre.

El pis escola és un recurs ubicat a la Unitat Polivalent d’Amposta, però fora dels serveis assistencials que es presten i amb un accés independent. Consta dels espais bàsics, del mobiliari i dels elements necessaris en una vivenda (cuina, saló menjador, habitació, bany) per tal que les persones hospitalitzades o en procés de rehabilitació comunitària puguin practicar en un entorn el més real possible les tasques domèstiques bàsiques i de la vida quotidiana abans d’obtenir l’alta hospitalària o abans d’accedir a un recurs d’habitatge.

Es preveu que puguin usar el pis escola persones usuàries de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre majors de 18 anys i amb un problema de salut mental greu, en situació d’estabilitat psicopatològica i en procés de transició per viure en un domicili propi o assistit. La participació en el programa del pis escola, però, és voluntària i ho ha de sol·licitar la persona beneficiària.

En el pis escola es fa un treball individualitzat adaptat a les necessitats de cada persona, en 8 sessions consecutives (dues per setmana) amb un màxim de 4 persones per sessió. En cadascuna es tracten aspectes com l’organització de les tasques de la llar, la cura personal, la presa de decisions, etc. A més, es fan grups psicoeducatius per treballar el control dels diners, la gestió del temps, l’alimentació saludable, l’autogestió de la medicació i altres qüestions com els dubtes que plantegin les mateixes persones usuàries.

El suport de l’Obra Social “la Caixa” facilitarà també posar en marxa a les Terres de l’Ebre dues llars amb suport en dos pisos adquirits recentment per la Fundació Pere Mata a Amposta, de 3 places cadascun. Aquestes seran les dues primeres llars amb suport que s’implantaran a la capital del Montsià, ja que fins ara només n’hi havia a Tortosa. Els habitatges s’han d’equipar amb mobiliari, electrodomèstics i parament de la llar.

Les llars amb suport són habitatges integrats en la comunitat on viuen tres o quatre persones amb un suport extern eventual. Tenen per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la persona, que permeti potenciar l’autonomia personal i social, afavorint la integració a la vida comunitària.

Aquestes persones viuen amb la supervisió i el suport d’un equip professional que treballa per la seva plena integració a l’entorn comunitari normalitzat.

Amb el pis escola i aquestes dues llars amb suport, les Terres de l’Ebre milloren la xarxa sanitària assistencial (Unitat Polivalent) i la xarxa de serveis socials de suport a les persones amb problemes de salut mental, que ara ja disposa de recursos d’habitatge (llar-residència, programes de suport a la pròpia llar i llars amb suport) i d’altres d’inserció sociolaboral (servei prelaboral i centre especial de treball) orientats a millorar la qualitat de vida de les persones que tenen un trastorn mental, la seva rehabilitació i autonomia personal en la comunitat.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.