Els Mossos d’Esquadra presenten el nou calendari solidari per l’any 2019. L’objectiu del calendari és recaptar fons per poder ajudar tots aquells projectes que duen a termes les diferents associacions de familiars de persones que pateixen la malaltia de l’Alzheimer.