La nacra és el mol·lusc bivalve més gran i exclusiu del Mediterrani, des d’Andalusia fins a les Balears. A les Terres de l’Ebre hi ha les dues zones amb més població de nacres, a la badia dels Alfacs i a la badia del Fangar, però avui dia estan en perill d’extinció per un paràsit que les està matant.

La situació actual del mol·lusc bivalve més gran del Mediterrani preocupa als experts. La nacra està patint una malaltia que està matant gairebé a tota la seva població.
Les últimes poblacions sanes de la nacra es troben al Delta de l’Ebre. A la badia del Fangar hi ha una petita població que no està infectada. A la badia dels Alfacs és on es concentren més individus però que, des del 4 de juliol d’aquest any, l’IRTA va detectar que aquest paràsit s’estenia entre aquests mol·luscs
Altres experts, com la Fundació Plegadis, també han alertat del perill d’extinció de la nacra, i vetllen per la seva supervivència estudiant el seu hàbitat i conscienciant a la gent de la seva importància.

Ara, l’objectiu principal és la seva supervivència. Per això des de l’IRTA les estan preservant davant el paràsit que les està matant. I esperen, en un futur, poder reproduir aquest mol·lusc perquè quan hi hagi zones no infectades, poder recuperar l’espècie.