Les dades del turisme d’aquest agost a les Terres de l’Ebre es mostren força positives amb unes taxes d’ocupació d’entre el 90 i 95 per cent segons negocis de l’hostaleria de Sant Carles de la Ràpita.

Malgrat això, segons les dades les estades són més curtes que en anys anteriors.

Segons les últimes dades de l’INE, Catalunya segueix sent la comunitat autònoma de destí principal amb major pes en la despesa dels turistes, on el turista es va gastar una mitja de 198 euros diaris i 1.100 en total durant l’estada durant el mes de juny. Malgrat les dades positives de la despesa econòmica ha caigut la xifra de visitants del turisme de sol i platja degut la perceptible millora d’alguns països com Turquia, Egipe i Tunísia. Concretament a Catalunya el  turisme ha disminuït un 3,6%. Tot i això, a les Terres de l’Ebre aquesta baixada no s’ha reflectit aquesta d’una manera rellevant.

Autor:

Periodista.