La pròrroga va acompanyada del compromís de l’empresa d’efectuar en els propers tres anys una inversió de 670.000 euros (IVA inclòs) en actuacions de modernització i millora a la xarxa d’aigua potable, que permetin arranjar deficiències detectades pels serveis tècnics municipals. A més a més, també s’aplicarà una reducció molt quantiosa del cost de connexió en alta del comptador d’aigua, que passarà de 633 euros a 288.

Aigües de Catalunya gestiona el subministrament d’aigua potable a La Ràpita des de l’any 1999, amb un contracte de vint anys i amb dos possibilitats de pròrroga per 10 anys cadascuna. L’Ajuntament, tal com va acordar el ple divendres, executa ara una d’aquestes pròrrogues. Actualment la inversió contemplada en el contracte inicial ja s’havia esgotat, de manera que amb l’acord de pròrroga Aigües de Catalunya desplegarà tot un seguit d’actuacions de renovació de la xarxa en els propers tres anys.

“Creiem que és important que s’executi ràpid aquest pla de millores perquè quan no hi ha inversió el rendiment de la xarxa va disminuint i una part de l’aigua que comprem s’acaba perdent en fuites, de manera que cal anar afinant en aquests aspectes de la gestió perquè a la pràctica també repercuteix en el rendiment del servei”, ha explicat el regidor d’Hisenda, Albert Salvadó. També ha destacat com a segon punt important de l’acord de pròrroga, la reducció del preu d’alta “que passa a ser menys de la meitat”, ha remarcat.

El govern rapitenc aprofitarà també per crear sinèrgies entre aquest servei d’aigua potable i el contracte d’enllumenat públic que sortirà a licitació properament, modernitzant els serveis públics. En aquest sentit, Salvadó ha explicat que s’instal·larà un sistema d’aprofitant de l’energia elèctrica que generen les dos vàlvules reductores de pressió de l’aigua que hi ha instal·lades al municipi, incidint així en l’aprofitament i l’estalvi energètic.

Salvadó ha apuntat també que el govern rapitenc estudiarà en els propers anys de forma detallada les possibilitats de remunicipalitzar un servei tan estratègic com és el subministrament d’aigua. “Estudiarem la remunicipalització, potser no al 100% sinó a través d’una empresa mixta que permeti també aprofitar l’expertesa d’una empresa externa, perquè per molt bé que faci la gestió, entenem que un servei bàsic com aquest té altres components de caire social que fan positiu que l’Ajuntament s’impliqui en la gestió”, ha conclòs.

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez