Els aspirants nodriran els llocs de treball que es generin a l’Ajuntament, entre elles les que deriven de la implementació del Pla d’Ocupació Local 2016, un programa que té com a objectiu dur a terme polítiques actives adreçades a fomentar l’ocupació per millorar les condicions de vida de la ciutadania i reactivar l’economia. El Pla contempla la contractació d’onze persones inscrites a l’atur per dur a terme serveis essencials i prioritaris segons ho determina el mateix pla local, en àmbits com els serveis i equipaments culturals, la conservació i manteniment d’infraestructures i equipaments, l’atenció al ciutadà, serveis socials, turisme i dinamització econòmica.

Fins ara s’han contractat ja dos peons de jardineria i dos dels tres peons de neteja viària previstos, i properament s’incorporarà el tercer peó de neteja viària i també 4 oficials de primera, un educador social i un tècnic de promoció econòmica. Per nodrir de personal en places d’aquestes tres últimes tasques es posen ara en marxa els processos selectius per constituir les borses de treball esmentades. 

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez