Durant la jornada “Producció de bivalves en un marc segur” organitzada per l’IRTA i amb la col·laboració de la DGPiAM (Direcció General de Pesca i Acció Marítima) de Catalunya, es van presentar els resultats parcials del seguiment que l’IRTA en fa de la qualitat de les aigües de les badies i també es van donar orientacions tècniques per millorar la producció de marisc.

La directora de l’IRTA, Dolors Furones, va destacar la importància de què els productors coneguéssin les conclusions d’aquestes investigacions. Tot i que encara és molt complicat establir una causa concreta. “Hem explicat com han evolucionat les toxines i la microbiologia, així com d’una forma molt concreta el que ha passat o el que entenem que ha pogut succeir respecte a la mortalitat del musclo aquest 2016” va apuntar Furones.

Els productors però, es van mostrar molt preocupats per l’alta mortalitat de les cries, ocasionada per les conseqüències del canvi climàtic i la disminució en l’aportació d’aigua dolça de l’Ebre a les badies. En aquest punt, la directora de l’IRTA va detallar en què consisteix el projecte VIVALDI, un programa d’investigació europeu, començat el 2016, en el que l’IRTA participa amb l’estudi principalment de la gestió sanitària de l’herpesvirus de l’ostra. “Va adreçat al coneixement ampli de tots els factors que influeixen amb la producció de bivalves: les patologies, les condicions mediambientals o les de cultiu” va apuntar Furones

Durant la jornada es va presentar com la Generalitat de Catalunya respon a través del “Programa de seguiment de la qualitat de les aigües a les zones de producció de marisc” i la seva adaptació al litoral català i al context productiu de Catalunya.

https://www.youtube.com/watch?v=DelZcWWuEOA

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez