L’actuació té un doble objectiu: d’una banda fer més confortable la visita del públic, atenent els suggeriments que al respecte havien traslladat els visitants, i també fer-ho amb criteris d’eficiència energètica i contenció de la despesa, mesures incloses com a millores en l’adjudicació dels treballs.

L’obra de rehabilitació de l’edifici conegut com Les Casotes, que datava del segle XIX, va acabar a finals del 2013. El projecte, aleshores, no va contemplar la climatització dels espais interiors, de manera que en algunes èpoques de l’any, especialment a l’estiu, resultava incòmode per al visitant anar a conèixer el contingut museogràfic que conté i mostra l’equipament. “De forma continuada, sobretot en temporada de calor, una de les queixes habituals per part dels visitants era que l’excés de calor feia feixuga la visita, de manera que hem vist oportú i necessari destinar una part del pressupost del departament a aquesta millora de l’equipament”, ha afirmat la regidora de Cultura, Èrika Ferraté.

L’empresa rapitenca Indom ha estat l’adjudicatària dels treballs, per executar els quals l’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 58.492 euros provinents dels Fons Feder. “Estem satisfets perquè la despesa que haurem d’assumir com a Ajuntament, per tant la que recau en la població, serà mínima, tenint en compte que un 69% del cost ve sufragat per aquest ajut”, ha destacat Ferraté. A més, ha volgut remarcar que els treballs contemplen una sèrie de millores afegides a la pròpia instal·lació de la climatització, com ara el manteniment dels equipaments de climatització durant els propers 5 anys, també el control del clima per la via virtual, que permet un control exhaustiu de la despesa en termes d’eficiència energètica, la instal·lació de dos cortines especials per reduir la càrrega tèrmica de l’edifici, i el subministrament d’un moble cartoteca específic per salvaguardar determinada documentació que precisa d’unes determinades condicions de conservació.

El Museu de la Mar de l’Ebre és un dels equipaments culturals més destacats del municipi. En el que portem d’any, han estat unes 6.000 les persones que hi han passat. Es tracta de tres tipus d’usuaris: d’una banda el públic escolar en els diversos nivells, tant del municipi com de l’entorn, també el públic no escolar, de la pròpia població i del conjunt de les Terres de l’Ebre, interessat en la visita individual o en grups reduïts, normalment atret per activitats de caràcter singular i temporal, i per últim també el turístic, que ve principalment en temporada estiuenca, durant les diverses festivitats anuals i també en cap de setmana. 

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez