Inversió de 2,7 MEUR per millorar la carretera d’Amposta a la Ràpita

2018-03-04T17:30:06+00:00 18 de gener de 2018|Economia| , |Tags: |0 Comentaris

Una vintena de col·lisions registrades en els darrers cinc anys i un punt identificat com a Tram de Concentració d’Accidents (TCA). La carretera d’Amposta a la Ràpita (TV-3408) clama millores des de fa anys. Han d’arribar en els propers mesos. La Diputació de Tarragona, que n’és la titular, hi invertirà 2,7 milions d’euros. El projecte ha superat l’aprovació inicial i actualment està en fase d’exposició pública.

S’actuarà en un tram d’uns 7 quilòmetres, des de la benzinera de la Cambra Arrossera d’Amposta fins a la intersecció amb la TV-3406, que connecta la N-340 i Sant Jaume d’Enveja, al límit del terme municipal de la Ràpita.

Està previst ampliar la calçada actual, principalment per la banda dreta, fins aconseguir una amplada de 6 metres i dos vorals laterals d’un metre cadascun. Segons el projecte, el traçat no es modifica, tot i que incorpora modificacions de la rasant. En el tram final, amb l’encreuament amb la TV-3406, es construirà una rotonda. Ha de resoldre els problemes de funcionalitat de la intersecció existent, especialment per l’increment de trànsit previst provinent des de la N-340 cap a Sant Carles de la Ràpita i a l’inversa. D’aquesta manera, permetrà donar una major seguretat i ordenació al trànsit.

Per millorar la seguretat viària també s’ha previst la col·locació d’una barrera de seguretat a tot el costat dret de la carretera per tal de protegir el trànsit de possibles caigudes al canal situat. S’ha previst també la discontinuïtat de la barrera de seguretat en alguns punts per permetre l’accés dels regants a les comportes del canal. També es garanteix un espai mínin entre la carretera i el canal de reg de la Comunitat de Regants per tal de donar continuïtat al camí existent per al manteniment del canal.

“És una carretera molt utilitzada. Sempre és positiu la millora de la xarxa viària perquè precisament no és que sigui per tirar coets”, assegura l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. “És un esforç important que els municipis no podríem fer. És una carretera que, malgrat ser secundària, és important, sobretot per la comunicació entre Amposta i la Ràpita”, afegeix Tomàs.

En aquest sentit, en la zona del tram de concentració d’accidents, que coincideix amb diferents interseccions de la carretera amb vials d’accés, es vol prohibir l’avançament i reduir la velocitat de circulació permesa a 70km/h en el tram de les interseccions. També es preveu la millora dels actuals accessos a les finques confrontants amb la carretera per tal de millorar la seguretat viària.

Segons la metodologia de priorització d’actuacions del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona, aquesta carretera està catalogada com a tram d’actuació de Prioritat Alta d’acord amb els criteris de Seguretat, Rendibilitat i de Benestar.

De moment, però, ha quedat al marge la millora dels accessos d’Amposta. “Ens agradaria que l’actuació pogués estar lligada i combinada amb l’accés a la N-340 per part de l’Estat. No ha pogut ser així i al final la decisió que vam prendre és no executar aquest tram final, a partir de la benzinera de la Cambra Arrossera. Implica l’actuació de l’Estat i com ara les actuacions de l’Estat estan aturades i van com van, han decidit només fer el tram deixant de banda aquest punt”, puntualitza l’alcalde.

Intervencions necessàries, com també el condicionament de la via que connecta la Ràpita amb Poblenou que, a l’espera de conèixer qui n’és el titular, fa anys que reivindica una actuació integral.


https://www.youtube.com/watch?v=pVLuAAwQgbU&feature=youtu.be

Comentaris
X
X