Centre de Formació d’Adults i l’Escola Mestre Agustí Barberà