L’Escola Enric Grau Fontseré de Flix ha creat la primera aula multisensorial en una escola pública, un projecte que s’encabeix dins el model educatiu 360 i que busca generar benestar a les persones a partir de les sensacions. Aquest tipus d’aules, freqüents a diferents països del nord d’Europa, encara no es troben als centres educatius públics del nostre país, i per aquest motiu l’escola va engegar la iniciativa gràcies a l’ajuda d’empreses i comerços locals que han col·laborat amb donacions econòmiques i de materials diversos.

De la mateixa manera, i com bé comenta Josep Albiach, director del centre, el projecte és producte de l’increment de casos d’alumnes amb necessitats educatives específiques i amb necessitats específiques de suport educatiu.

Aquest projecte pretén oferir a la persona inputs sensorials variats i agradables amb la finalitat de proporcionar una estimulació adequada a cada perfil i alhora un benestar emocional. Per aquest motiu, l’aula suposa un recurs educatiu molt ric que serveix per potenciar l’autoestima de l’alumnat del centre i el seu esperit crític.

Es tracta, doncs, d’una aula amb materials específics (matalassos, llum negra, columna sensorial i difusors d’aromes, entre d’altres) per treballar l’olfacte, el gust, la vista, l’oïda i el tacte, permetent incrementar el benestar emocional, el nivell d’atenció i de comunicació i el retrobament del ritme adequat. A més a més aquesta aula es complementa amb un jardí sensorial que habilitat en un pati interior del centre on hi podem trobar un camí de textures per anar descalç i un hort de plantes aromàtiques per treballar el sentit de l’olfacte a l’aula.