Una enquesta realitzada recentment per l’empresa CERES encarregada pel Departament de Comunicació de l’Hospital Comarcal d’Amposta ha destacat l’alt grau de satisfacció dels usuaris d’aquest centre sanitari de la comarca del Montsià.

Una enquesta realitzada en un univers de 241 persones, amb un grau de fiabilitat del 95%, respon a la necessitat de l’hospital de conèixer els punts forts i els punts de millora del centre hospitalari.

Segons l’enquesta, en un barem de l’1 al 10 la professionalitat del personal sanitari, metges i infermeres així com auxiliars, són el més valorats seguits de la neteja del centre. Tots puntuen per damunt del 9. Per contra les puntuacions més baixes tot i que superiors al 7 es troben la senyalització del centre així com els temps d’espera tant a urgències com en consultes externes. També la dificultat d’accedir a informació mitjançant les línies telefòniques i la comoditat de les sales d’espera.

L’estudi es va fer tant als serveis d’urgències en 37% com a consultes externes en un 34% i hospitalització amb 29%, on les persones entrevistades fluctuaven entre els 35 i els 75 anys, tot i que 4 de cada 10 usuaris del centre té més de 65 anys i l’edat mitjana dels entrevistats se situa en els 57 anys.

Pel que fa al temps d’espera per ser atesos el 80% dels pacients asseguren que triguen entre 15 i 30 minuts a ser atesos a urgències en triatge com també per a consultes externes, essent sols el 8% el que assegura superar els 60 minuts d’espera pe a ser atesos.

L’enquesta de satisfacció dels usuaris de l’Hospital Comarcal d’Amposta també destaca la necessitat de millorar els canals d’informació als pacients, tant a les xarxes com als mitjans de comunicació.

Des de la direcció del centre sanitari han engegat un pla de comunicació interna i externa per a millorar aquests aspectes comunicatius a l’hora que s’està treballant en un nou pla de senyalització interior del centre i també en la millora de la pàgina web i intranet per agilitzar els processos de comunicació del centre i aprofundir en la millora del servei als usuaris de l’Hospital.

 

Autor: