Aquest dilluns, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i la regidora de Servei a les Persones i Protocol,  Lluïsa Ventura, s’han reunit amb el president de l’Associació de Gent Gran de Deltebre i la  presidenta de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de La Cava. Aquesta reunió s’ha efectuat per  conèixer quin és l’estat de les dues entitats, com també per detallar les actuals restriccions i  activitats que es poden fer en el marc de la pandèmia.  

En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “la pandèmia ha impactat de  manera directa a la gent gran del nostre municipi ja que les diferents restriccions han suposat un  fre per a les activitats del seu dia a dia, i també per a la dinamització de les dues entitats de gent  gran”. Justament per conèixer l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 entre la gent gran del  municipi, l’Ajuntament de Deltebre, en col·laboració amb els dos casals de jubilats, iniciarà un  estudi de la gent gran del municipi per detectar casos de soledat i aïllament social.  

La regidora de Servei a les Persones i Protocol, Lluïsa Ventura, ha detallat que “amb la diagnosi  podrem conèixer l’estat de salut i l’estat emocional de la gent gran, per així detectar situacions de  risc de les persones que no són usuàries de serveis socials, i també per esbrinar totes aquelles  persones que es troben en soledat”. Posteriorment, amb aquesta informació s’oferiran als veïns i  veïnes els diferents serveis que des de l’Ajuntament de Deltebre posem a l’abast de les persones  per evitar l’aïllament o l’exclusió social.  

Per a obtenir les dades, l’Ajuntament de Deltebre farà tramesa d’un qüestionari a la gent gran del  municipi, que hauran de tornar implementat al Centre Esportiu del Delta, al propi Ajuntament de  Deltebre, o bé als dos casals de la gent gran. A la vegada, per a facilitar la recollida de dades i  solucionar dubte, l’Ajuntament de Deltebre posa a disposició dels veïns i veïnes el telèfon de servei  assistencial: 638 82 64 39.  

Paral·lelament, en el marc de la reunió també s’ha explicat el reglament del Consell Municipal de  la Gent Gran, un òrgan de participació que es durà a aprovació en els propers plenaris, i amb el  qual es vetllarà pels interessos d’aquest sector.  

 

Autor: