L’Institut d’Estadística de Catalunya ha determinat que les Terres de l’Ebre són una de les zones de Catalunya amb una renda familiar disponible bruta més baixa. Mentre que la Ribera d’Ebre és la comarca amb més ingressos per habitant, el Montsià registra la més baixa. Des de la Universitat Rovira i Virgili determinen que la causa és, entre altres, una menor dinàmica econòmica i també una limitada oferta laboral de sectors que paguen sous baixos.

La Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià tenen una renda familiar disponible bruta inferior al 20% de la mitjana catalana. Una dada que determina quants ingressos tenen les famílies anualment. Si a Catalunya la mitjana és de 17.600 euros a l’any per habitant, a la Terra Alta aquesta és de 14.000 euros, al Baix Ebre de 13.900 euros i al Montsià de 12.900 euros. Els motius són una menor densitat de població, que genera menys dinamisme econòmic, i un pes més gran del sector agrícola, que paga sous més baixos. Els municipis amb una de les rendes més baixes són la Sénia o el Perelló, amb una mitjana per habitant un 30% inferior.

A l’altra cara de la moneda hi trobem la Ribera d’Ebre, amb una renda més elevada a causa de la seva tradició industrial. A Flix és on es registren més ingressos per unitat familiar. Des de la Universitat Rovira i Virgili alerten, però, dels perills que comporta l’especialització sectorial. Un d’ells és l’èxode d’aquella població que no es vol dedicar al sector majoritari, però també la falta d’alternatives en cas que, com està passant en la indústria química i la nuclear en un futur, tingui data de caducitat. És per aquest motiu que els experts recomanen relativitzar les dades i impulsar polítiques de canvi.

Autor: