En la meua concepció de la política, fer política és estar al costat de la gent, posar per davant les persones i el seu benestar en tota la presa de decisions, perquè l’objectiu de tota persona que estigui al servei públic ha de ser sempre implementar polítiques dirigides a millorar la vida de la ciutadania.
I poder participar en aquesta presa de decisions aportant una visió en femení permet treballar activament en la construcció d’una república de dones i homes en igualtat efectiva.

Però per a poder arribar a aquesta igualtat efectiva encara ens queda molt camí a recórrer: cal una transformació, que passa per l’assumpció de la corresponsabilitat entre homes i dones i per la implementació de polítiques transversals, en tots els àmbits de decisió, que apostin per la igualtat efectiva.

Us posaré només uns exemples d’aquestes decisions que ajuden a fer possible aquesta igualtat.
Així, la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys n’és una, perquè permet que els xiquets i les xiquetes accedeixen a l’escolarització de forma universal i gratuïta i, a més, que les dones es puguin reincorporar més prompte al mercat laboral després de ser mares, ja que són les que habitualment fan les tasques de cura dels fills.

També hi ajudaria la reforma horària, tenir uns horaris més racionals i més saludables fan que el temps sigui una mesura de llibertat, igualtat i equitat. Permet entre altres coses compaginar la vida laboral i la privada, i és sabut que sovint les dones tenim jornades impossibles que no acaben quan arribem a casa.
Un altre exemple que possibilitaria aquesta igualtat és l’elaboració de plans urbanístics en femení, cal fer valdre la visió de les dones que fan ús d’aquest espai urbà en la seua planificació, fent carrers amb voreres transitables o espais públics de qualitat i segurs, fent més fàcils accions quotidianes.

Aquestes tres decisions polítiques pensades en femení que poso com a exemple i que corresponen a àrees ben diferents impacten de forma positiva tant en el benestar de les persones, com en la igualtat i la corresponsabilitat que ens condueix a la igualtat efectiva, i són la constatació que és necessari que les dones participem en tots els espais de decisió, perquè si fem valdre aquesta visió en femení en totes les decisions polítiques, farem que sigui una realitat aquesta República de drets i llibertats que estem construint.