Actualment, estem davant d’una emergència climàtica de país. Davant d’aquesta problemàtica mediambiental que afecta el nostre ecosistema costaner i portuari. Tots nosaltres hem de treballar per aconseguir energies que tinguin el seu origen en fonts renovables, amb la finalitat de mitigar el canvi climàtic als ports, d’acord amb la política mediambiental del Govern català. Precisament, una de les línies estratègiques del nou Pla de ports de Catalunya, aprovat el desembre passat, és potenciar la sostenibilitat als recintes portuaris des de tots els vessants possibles.

Des de Ports de la Generalitat, hem posat fill a l’agulla i per lluitar contra el canvi climàtic, durant l’any 2020 hem dotat cinc llotges de peix amb 800 plaques solars instal·lades a les cobertes, per produir energia renovable per a l’autoconsum de les instal·lacions pesqueres. Els mòduls s’han instal·lat a les llotges de Roses, Palamós, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita, així com a les oficines de la Zona Portuària Sud a la Ràpita, renovades recentment. La instal·lació d’aquestes 800 plaques solars suposa un estalvi d’emissions de CO₂ de 116 tones a l’any. Aquesta data equival a les emissions del recorregut diari mitjà de 25.000 vehicles.

D’aquesta manera, al port de Sant Carles de la Ràpita, amb la llotja de peix més gran de Catalunya, hem col·locat 340 plaques solars que produeixen 20.000 kW/h anuals, abaratint un 20% la factura de la llum de la Confraria de Pescadors. Això implica un estalvi econòmic de 24.000 euros a l’any. A més de l’estalvi econòmic, les 340 plaques estalvien l’emissió de 52 tones de CO₂ anuals i les oficines de Ports 5 tones més, que en total suposen 57 tones de CO₂ que es deixen d’emetre a l’atmosfera i equivalen a les emissions del recorregut diari mitjà de 15.000 vehicles.

Durant l’any 2020, una altra iniciativa que hem impulsat a Port de la Generalitat contra el canvi climàtic ha estat dotar 14 ports, de Llançà a les Cases d’Alcanar, amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Aquests punts converteixen Catalunya en un país atractiu per a aquesta tipologia d’usuaris. A les Terres de l’Ebre, per exemple, hem instal·lat cinc punts de recàrrega a l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i les Cases d’Alcanar. És a dir, impulsem la mobilitat sostenible de punta a punta de la costa ebrenca, incentivant l’arribada d’una tipologia de turisme més respectuós amb el medi ambient. Mentrestant, aquests usuaris deixen carregant els seus vehicles, aprofiten per conèixer l’encant de les nostres poblacions marineres, tasten la nostra gastronomia, visiten els llocs més emblemàtics, van de compres… Per tant, aquest turisme es converteix en prescriptor del nostre territori i a través del boca-orella, provoquen la vinguda de nous, i després uns altres més. Podem dir: Que aquests equipaments tenen un doble objectiu: impulsar la mobilitat sostenible a les nostres costes i captar un nou turisme que per concepte és més curós amb l’entorn.

Tanmateix, les accions iniciades per impulsar les energies renovables i la mobilitat sostenible als ports va molt més enllà. En aquests moments, Ports de la Generalitat, hem marcat un nou objectiu: fer del port de la Ràpita un Green Port. Volem que el recinte portuari sigui autosuficient energèticament, sense dependre de xarxes externes.

D’acord amb aquest objectiu, durant l’any 2020 vam instal·lar plaques solars a la coberta de la llotja de peix i vam renovar les plaques de les oficines de Ports. Igualment, respecte a l’exercici 2021, continuarem fent actuacions innovadores que potenciïn la sostenibilitat. Ara mateix, estem redactant un projecte per fer una coberta a la zona d’aparcament del sector pesquer on instal·larem més plaques solars per donar cobertura energètica als pescadors i a la resta del port.
Per altra banda, aquest any es construirà un edifici que serà la seu de la base nàutica, i volem que sigui un edifici autosuficient energèticament. Al passeig marítim, farem un paviment solar trepitjable per donar cobertura a l’enllumenat de la zona i més actuacions innovadores que anirem fent i explicant a la ciutadania.

Per acabar, des de Ports de la Generalitat creiem que totes aquestes actuacions ha de ser el camí per lluitar contra el canvi climàtic: promoure l’energia renovable, estalviar emissions de CO₂ a l’atmosfera, impulsar la mobilitat sostenible, entre altres. Accions per ajudar a mitigar l’increment de les temperatures al nostre planeta Terra.

Gerent Ports de la Generalitat de Catalunya.