Hem entrat al 2021 encara al mig d’una pandèmia que porta associada no només una crisi sanitària sense precedents sinó també una crisi econòmica, social i política, de la que encara no en coneixem totes les conseqüències. La covid-19 ha deixat milers de famílies trencades, colpidors acomiadaments d’éssers estimats de manera virtual i milions d’abraçades sense fer. Difícil superar la petjada d’aquest profund dolor de manera ràpida. Necessitarem temps per refer-nos tant a nivell individual com col·lectiu.

Ens enfrontem a una amenaça inèdita que ha fet trontollar els sistemes sanitaris, de seguretat, economies i estils de vida del món sencer. L’arribada de l’esperada vacuna ens fa intuir que el camí que queda per retornar a la normalitat no serà massa llarg, però sabem que no estarà exempt de dificultats i en cap cas serà fàcil. Ens queden mesos de batalla, però veurem el final.

I, quan tot això acabe, caldrà, entre altres, refer el castigat sistema sanitari, garantir la viabilitat d’empreses, comerços i establiments (amb sectors econòmics injustament tractats els darres mesos des dels poders públics), garantir la cohesió social dels nostres pobles sense deixar ningú enrera. Caldrà, a la vegada, des de tots els racons, adoptar una visió valenta, decidida i responsable tant per minimitzar les conqüències de la crisi com per preparar l’endemà. És en aquest punt on vull reivindicar el paper dels ajuntaments.

És evident que hi ha una millora de resultats i en la qualitat de la prestació de serveis públics quan les administracions cooperen entre elles, creen sinergies i sumen bones pràctiques de gestió. I també ho és que les administracions més properes som qui millor coneixem la realitat de cadascún dels nostres pobles i, per tant, qui millor podem establir mesures correctores i solucions als poblemes.

Us ben asseguro que algunes de les decisions dels darrers mesos respecte a la contenció del virus (com restriccions d’activitats i/o mobilitat) no s’haguessen pres si s’hagues escoltat l’opinió fonamentada d’alcaldesses o alcaldes de pobles mitjans i menuts com els nostres. Moltes han estat mesures pensades des de la ciutat per a la ciutat, sense comptar que els territoris no tots són iguals i que les realitats són diferents. Per exemple, els confinaments municipals, les franges per a fer esport, els horaris actuals de bars i restaurants, l’organització de les cavalgates de Reis … i tantes altres que, lluny de servir per alguna cosa útil, simplement ens compliquen la vida o, el que és pitjor, enfonsen irremediablement sectors econòmics sencers.

Cooperació entre administracions, lleialtat institucional i poder real a nivell municipal, amb competències i recursos. És la única via per afrontar els reptes derivats d’aquesta crisi sense precedents que estem vivint a tots els nivells.

En política, el diàleg, la transparència i la proximinitat, són factors bàsics. I un dels principals aprenentatges que ens deixa el 2020, en aquest àmbit, és que des dels municipis és d’on millor s’ha donat resposta a la pandèmia, sense perdre de vista l’endemà, quan els carrers i places tornaran a cobrar vida, quan comerços, negocis, autònoms i empreses tornaran a obrir portes. Hem minimitzat des de primera línia les afectacions provocades per la crisi sense competències ni recursos.

Els serveis que els ajuntaments estem assumint a compte d’altres administracions, bàsicament de la Generalitat, són molts i diversos (polítiques socials, habitatge, desenvolupament econòmic). A banda de l’augment de costos dels serveis que ens són propis, sumat a la pèrdua d’ingressos per la suspensió de recaptació o moratòries. Per això és urgent que s’estableixen mecanismes compensatoris i recursos extraordinaris dirigits als ajuntaments i també als sectors que més estan patint la crisi.

Aquesta setmana el President Pasqual Maragall ha fet 80 anys. Aprofito per recordar-lo i per posar en valor dos constants del seu pensament: la dimensió europea i l’espai local. Avui, aquestes dos línies d’actuació continuen sent indispensables si volem donar una resposta eficient als problemes plantejats per la Covid-19.