La Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre ha posat en marxa un innovador Programa d’Atenció Domiciliària (PAD) especialment adreçat a persones que pateixen un trastorn mental greu, amb l’objectiu de revincular-les al tractament terapèutic. Per a fer-ho possible s’utilitzen els models innovadors de diàleg obert i de gestió col·laborativa de la medicació, que permeten, a la funció de revinculació terapèutica intensiva, afegir el nou objectiu de tractament extensiu domiciliari, on el cas individual és atès necessàriament des de la seva interacció familiar i comunitària.

La situació de partida són les persones que per la gravetat de la malaltia de salut mental que pateixen no és viable que segueixin els tractaments estàndards en el Centre de Salut Mental, que és el servei ambulatori especialitzat.

Segons que explica la Fundació Pere Mata, per vincular aquests persones al tractament terapèutic s’utilitza la intervenció basada en el diàleg obert, que consisteix en utilitzar l’entorn de la persona (família, cuidadors, entorn social…) com a recurs terapèutic. Així, s’estableix un diàleg en el que participa la persona afectada, les persones del seu entorn i professionals de salut mental amb l’objectiu d’incrementar el coneixement de la persona afectada i de com tractar de forma personalitzada la malaltia que pateix. No es plategen tractaments predeterminats, sinó que el tractament es construeix col·laborativament i adaptat a les necessitats de la persona afectada, en l’entorn de la seva llar.

Un altre aspecte nou del PAD és l’ús de la gestió col·laborativa de la medicació. Aquest nou model proposa un acord amb la persona afectada en l’ús de psicofàrmacs a partir del coneixement dels efectes sobre la pròpia salut aportats per la mateixa persona i pel seu entorn familiar i social.

Antecedents

El PAD neix com una evolució de l’experiència del Programa de Tractament Intensiu Comunitari (PTIC) desenvolupat a la comarca del Baix Ebre durant els anys 2018 i 2019. Durant aquest període es van atendre 26 persones, totes pacients crònics complexes amb trastorn mental greu que podien ser beneficiaris de visites domiciliàries.

Segons la Fundació, durant aquest temps, el 70 % dels pacients van recuperar la vinculació amb el tractament estàndard del seu Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de referència, i en el 88,5% dels casos es van restablir la continuïtat assistencial, amb 7 pacients que van rebre tractament domiciliari extensiu i 1 persona ingressada en una unitat d’alta dependència psiquiàtrica.

A més, l’índex d’hospitalització involuntària dels pacients va ser només de l’11,5 % i el d’assistència al servei d’urgències de la Unitat Polivalent de les Terres de l’Ebre va ser del 34,6%.

Aquests bons resultats han derivat en la creació del Programa d’Atenció Domiciliària, com una manera de millorar l’atenció a les persones afectades per un trastorn mental greu i millorar la continuïtat assistencial a les Terres de l’Ebre.

El nou programa vol consolidar la feina feta fins ara al Baix Ebre i la Terra Alta, i s’ampliarà a la comarca del Montsià i a alguns casos de la Ribera d’Ebre.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.