L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat el contracte per a millorar el sanejament de les aigües residuals d'Alfara de Carles, amb un pressupost proper als 235.000 euros. Aquest municipi disposa d'una depuradora, amb un cabal de disseny de 115 m3/dia equivalent a una població de 383 habitants, i dos col·lectors de prop d’un quilòmetre conjunt de longitud que recullen les aigües residuals generades en el municipi i les transporten fins a la depuradora.

Els treballs de millora es concentraran en un d'aquests col·lectors, concretament el . . .