Les Terres de l’Ebre van superar per primera vegada el milió d’usuaris en transport públic en els moviments interns l’any 2019. Segons dades del departament de Territori i Sostenibilitat, la demanda ha crescut de forma sostinguda a una mitjana del 12% i el creixement mig de la mobilitat en transport públic a la regió ha estat d’un 3%. Entre el 2014 i el 2019 l’increment total ha estat d’un 75%. Segons el departament, un dels motius és la línia exprés.cat (e3) Tortosa-Alcanar que el 2019 va superar els 420.000 viatgers. Les xifres les ha presentades el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, en la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre, que s’ha reunit telemàticament aquest dijous.

El corredor de Tarragona també segueix incrementant passatgers a un ritme molt elevat sobretot a partir de la implantació de la T10/120. La situació es repeteix en el corredor de Barcelona, que l’any passat va tenir dos expedicions noves per sentit.

Amb l’inici del confinament derivat de l’estat d’alarma, es va ajustar l’oferta a valors d’entre el 10 i el 30% respecte el 2019. A partir de l’entrada en la fase 1 i successivament, es va anar recuperant el nivell d’oferta. Actualment l’oferta està entre el 80 i el 90%, en funció del corredor.

Pel que fa a la demanda, va ser gairebé inexistent en la Fase 0 del confinament i, paral·lelament a l’oferta, a partir de l’entrada en la fase 1 es va començar a recuperar. Actualment els valors es troben entre el 40 i el 60%, en funció del corredor.

Respecte els viatgers interns s’ha apreciat la baixada de demanda, sobretot el mes d’abril, que es va quedar en un 8% respecte l’any passat. El mes de juny, la demanda encara no s’ha recuperat, i està al 50% respecte 2019.

El comportament és molt similar en el cas dels desplaçaments des de les Terres de l’Ebre fins a Tarragona. La demanada es va quedar en un 1% respecte l’any passat. I les dades del juny indiquen que la demanda encara no s’ha recuperat, i està al 35% respecte l’any passat.

Finalment, en el cas dels desplaçaments des de les Terres de l’Ebre cap a Barcelona s’observa un comportament similar. La demanda al mes d’abril es va quedar en un 3% respecte l’any passat i ara per ara encara no s’ha recuperat. Es troba al 28 % respecte 2019.

Enquesta de mobilitat quotidiana a les Terres de l’Ebre

També s’ha presentat l’enquesta de mobilitat quotidiana a les Terres de l’Ebre, que era un dels compromisos de la Taula per tal de conèixer de primera mà els hàbits de mobilitat dels residents ebrencs i poder fer una bona diagnosi de les necessitats reals de mobilitat per tal d’incorporar-les al proper Pla director de mobilitat.

Amb aquest objectiu s’han realitzat 9.541 entrevistes a residents de l’Àmbit Territorial de les Terres de l’Ebre de 4 anys en amunt des del 19 de novembre de 2019 al 21 de gener de 2020. S’han recollit 28.974 desplaçaments realitzats en dia feiner i 3.178 en caps de setmana.

Del resultat de l’enquesta es desprèn la necessitat d’implementar mesures que incrementin la quota del transport públic que es situa en un 2,8% respecte al total de desplaçaments tenint en compte el conjunt de mitjans inclosos els desplaçaments a peu. L’ús del transport públic creix fins el 27,5% en els desplaçaments de les Terres de l’Ebre amb Barcelona mentre que s’utilitza en un 9,6% respecte als desplaçaments a Tarragona

L’enquesta analitza els moviments interns dins de cada municipi i també els motius dels desplaçaments tant en dia feiner com en cap de setmana.

Així mateix es fa una anàlisi de les motivacions per a la utilització dels serveis de transport públic i en aquest sentit un 33,3 dels enquestats manifesten que fan ús dels serveis de transport públic mentre que el 66,7 dels enquestats contesten que no en fan un ús habitual. Dels ciutadans que fan ús del transport públic el 50% l’utilitzen per comoditat i perquè el seu preu és més barat que el vehicle privat.

Creació d’un grup de treball tècnic

La Taula ha decidit, un cop presentada l’Enquesta, la creació d’un grup de treball tècnic amb representants dels membres de la Taula per tal que puguin analitzar amb detall els resultats de l’enquesta, revisar el treball de diagnosi que ja s’ha iniciat pels òrgans tècnics de la Direcció General de Transports i Mobilitat i poder fer el seguiment permanent dels treballs de redacció del Pla director de mobilitat.

El grup es reuniria com a mínim de forma bimensual per fer el seguiment dels treballs i elaborar un calendari.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.