El Departament de Salut de la Generalitat ha avançat aquest divendres com serà l’atenció hospitalària i primària que es prestarà a les Terres de l’Ebre en el procés que ha de conduir cap a la normalitat, un con s’ha entrat en una fase d’estabilització de la pandèmia del coronavirus.

L’atenció hospitalària recuperarà paulatinament l’activitat garantint circuits diferenciats entre pacients Covid i no Covid, mentre que l’atenció primària anirà recuperant l’activitat en diferents fases, prioritzant resolució de la telemedicina i realitzant visites presencials programades.

 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) recuperarà l’activitat quirúrgica en diferents etapes amb el requisit de mantenir dues UCI, una COVID i una altra no COVID. Durant la crisi hi ha hagut tres quiròfans actius (urgències, oncologia i COVID), a partir de la primera setmana de maig s’afegeix un quiròfan programat d’especialitat al dia. A partir de la segona setmana s’afegirà un quiròfan més i així fins la normalitat.

L’HTVC ha recuperat la cirurgia traumatològica urgent des del 7 de maig, que des de l’aplicació del pla de contingència s’havia traslladat a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. Així mateix, mantindrà la cirurgia urgent de l’Hospital Comarcal d’Amposta fins que aquest centre compti amb l’equip d’anestesistes.

Pel que fa a la cirurgia ginecològica, l’obstètrica i la pediàtrica aquesta es mantindrà a la Clínica Terres de l’Ebre fins que s’adeqüi un dels espais de l’HTVC per acollir l’UCI no COVID, incrementant el nombre de llits de crítics i semicrítics. Quant a proves es recuperaran les proves i gabinets a partir de la primera setmana de maig.

Pel que fa a consultes externes s’iniciaran a partir de la primera setmana de maig sempre fent una primera consulta virtual entre professionals per tal de programar proves i evitar desplaçaments i visites innecessàries. A partir de la segona setmana de maig s’iniciaran les consultes prioritzant la telemedicina i les presencials de forma molt ordenada.

 

Hospital Comarcal Móra d’Ebre (HCME)

L’Hospital Comarcal Móra d’Ebre (HCME) ha deixat des del 7 de maig la cirurgia traumatològica urgent del Baix Ebre i Montsià que ha retornat, de moment, a l’HTVC. Així mateix, l’HCME reprendrà a partir de l’11 de maig l’activitat no urgent amb la reobertura d’un quiròfan programat cada dia donant preferència a les patologies neoplàsiques o inajornables des del punt de vista clínic, així com aquelles que hagin superat els terminis de referència o període de garantia.

L’HCME iniciarà a partir de l’11 de maig l’activitat parcial de consulta externa d’anestèsia mitjançant consulta telefònica per a les patologies que ho permetin i presencials. La consulta externa de cirurgia general es realitzarà telefònicament per a les segones visites que ho permetin a l’igual que la consulta externa de ginecologia i obstetrícia i la d’oftalmologia. La resta d’especialitat seguiran amb atenció telefònica i només es farà visita presencial en casos inajornables.

Els gabinets de proves de l’àrea ambulatòria com audiometries es prioritzarà l’horari de tarda. En dermatologia es potenciarà encara més l’ús de la teledermatologia i el teletreball del dermatòleg.

Pel que fa a radiologia a partir del 4 de maig es reobren els gabinets programats de TAC, ecografia, mamografia i radiologia simple. A partir de l’11 de maig es reiniciarà la pràctica endoscòpica digestiva amb criteri preferent fixat pel digestòleg del centre.

Pel que fa a rehabilitació a partir de l’11 de maig s’iniciarà l’activitat ambulatòria dels casos inajornables tant a l’Hospital com als centres de Flix i Tivissa garantint sempre el fet de mantenir una distància superior a 2 metres entre ells.

 

Hospital Comarcal d’Amposta (HCA)

L’Hospital Comarcal d’Amposta (HCA) iniciarà a partir de la segona setmana de maig la cirurgia major ambulatòria d’oftalmologia, traumatologia, ginecologia i es programarà l’activitat digestiva amb sedació. A partir de l’última setmana de maig recuperarà tota l’activitat urgent de quiròfan 24 hores depenent de la disponibilitat del servei d’anestèsia. Mentrestant aquestes urgències quirúrgiques continuaran sent derivades a l’HTVC.

L’HCA està valorant habilitar una zona del centre per sectoritzar-la i acollir malalts COVID sense disminuir la capacitat actual de llits. Un cop s’hagi recuperat la capacitat per fer intervencions quirúrgiques, previst per a finals de maig, els pacients covid o sospita que requereixin ingrés es derivaran en funció del perfil i nivell de gravetat al recurs més adient, ja sigui l’HTVC o l’Hospital de la Santa Creu. Així l’HCA recuperarà la màxima capacitat per donar resposta i disminuir l’activitat quirúrgica pendent. En el moment en què estigui habilitada la nova unitat es recuperarien aquest perfil d’usuaris.

Les urgències mantindran l’activitat habitual diferenciant els circuits covid i no covid. Les urgències ginecològiques, obstètriques i pediàtriques es derivaran a la Clínica Terres de l’Ebre. L’hospital de dia de malalties neurodegeneratives de Sant Carles de la Ràpita reiniciarà l’activitat a partir del 18 de maig mitjançant l’atenció telefònica i telemàtica.

 

Clínica Terres de l’Ebre (CTE)

La Clínica Terres de l’Ebre (CTE), des de l’aplicació del pla de contingència, té les seves dependències dedicades a l’activitat materno-infantil i pediàtrica de la regió sanitària amb consultes externes dedicades a l’activitat de l’ASSIR, ginecolocia i obstetrícia de pacients de l’ICS. El seu pla de desconfinament queda supeditat a la permanència a la clínica d’aquesta activitat.

Es recuperen paulatinament a partir de la primera setmana de maig, les consultes externes de diferents especialitats prioritzant les visites sense presència de pacient i telefòniques així com les videoconsultes. A partir de la segona setmana s’aniran iniciant les proves diagnòstiques.

Pel que fa a l’activitat quirúrgica es reprendrà primer amb CMA. Només es disposa d’un quiròfan lliure i cal tenir en compte que la disponibilitat de llits també està limitada i cal conservar els circuits covid i no covid.

 

Hospital de la Santa Creu de Jesús (HSCJ)

L’Hospital de la Santa Creu de Jesús mantindrà els circuits assistencials diferenciats. El flux de derivació de pacients a aquest centre ha de ser fluïd per evitar col·lapsar l’hospital de referència del territori. S’han iniciat les consultes telemàtiques de seguiment. A partir de la segona setmana s’iniciaran les primeres visites presencials amb les recomanacions i consideracions necessàries.

A partir de la pròxima setmana s’iniciarà la consulta externa de nefrologia primant atendre telefònicament els pacients que sigui possible per evitar acumulació a la sala d’espera.

 

Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre

Aquesta setmana ja s’han obert els centres d’Amposta, Tortosa i Móra que continuaran tenint equips diferenciats on es farà activitat inajornable i atenció telefònica per videoconferència amb agendes de seguiments ordinaris anul·lades.

L’hospital de dia d’adults, l’hospital de dia infanto juvenil i el servei de rehabilitació comunitària faran activitat individual autogestionada pels professionals i atenció telefònica. Es continuaran fent visites domiciliàries i es recuperarà el programa suport d’atenció primària via telemàtica.

 

Atenció Primària

Tots els CAP que han tingut activitat durant el pla de contingència i que permeten assegurar la diferenciació de circuits garantint les seguretats d’usuaris i professionals, mantindran la mateixa activitat. A partir de la setmana de l’11 de maig els CAP secundaris de cada ABS s’aniran obrint per fer activitat programada segons els procediments d’actuació de patologies cròniques i patologies preferents. En aquests espais no es realitzarà activitat d’incidències per la impossibilitat de mantenir la separació dels circuits covid i no covid. L’activitat serà exclusivament la programada fet pel qual aquests centres romandran tancats per a la resta de visites i quan sigui necessària una visita presencial serà prèvia citació.

Durant la setmana de l’11 de maig, els diferents CAP recuperaran l’atenció pediàtrica per activitat programada i prèvia cita. La línia pediàtrica de Tortosa quedarà ubicada al CAP Roquetes per continuar garantint els circuits diferenciats. L’ASSIR que estava ubicat a la CTE retornarà durant la setmana de l’11 de maig al CAP Baix Ebre. L’atenció continuada es mantindrà als mateixos punts d’atenció.

D’altra banda, l’horari d’atenció al ciutadà a partir de la setmana vinet de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre queda definit de les 8.00 a les 18.00 i es pot trucar al telèfon 977 44 81 70.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.