El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts destinar prop de 50 milions d’euros a Catalunya per atendre aquells col·lectius més vulnerables davant de la crisi de la covid-19. En concret el govern espanyol eestinarà 3.003.000 milions d’euros a ajudes que garanteixin el dret bàsic d’alimentació d’infants en situació de vulnerabilitat i 45.509.640 milions més al Fons Social Extraordinari, dirigit especialment als col·lectius de més edat.

El Consell de Ministres ha aprovat un acord pel qual es formalitzen els criteris de distribució i la distribució resultant dels crèdits acordats pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, per al finançament d’ajudes destinades a garantir el dret bàsic d’alimentació d’infants en situació de vulnerabilitat que es troben afectats pel tancament de centres educatius.

El repartiment, acordat en el Consell Interterritorial de Serveis Socials, és de 25 milions d’euros. En el cas de Catalunya, es destinen 3.003.000 milions d’euros, un 12,01% del total del conjunt d’Espanya. Es tracta de nens que rebien en els seus centres educatius una beca menjador, i que davant del seu tancament, es troben desproveïts d’aquest menjar essencial. Els ajuts poden consistir en transferències econòmiques directes o la prestació directa de distribució d’aliments.

Seran beneficiàries les famílies amb alumnat des d’educació infantil fins a secundària a les quals les comunitats autònomes o els serveis socials municipals hagin concedit beques o ajuts per al menjador escolar durant el present curs acadèmic. Els ajuts es prolongaran mentre segueixin clausurats els centres educatius, sense perjudici de la seva revisió en funció de la durada d’aquesta circumstància.

El Consell de Ministres també ha aprovat un acord pel qual es formalitzen els criteris de distribució i la distribució resultant dels crèdits acordats pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, per al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials de les comunitats autònomes, diputacions o ajuntaments que tinguin per objecte exclusivament fer front a situacions extraordinàries derivades del coronavirus.

Es tracta de la distribució per comunitats autònomes del Fons Social Extraordinari dotat amb 300 milions d’euros aprovat recentment. A Catalunya es destinaran 45.509.640 milions d’euros, fet que suposa un 15,18% del total del conjunt d’Espanya. Els criteris de repartiment a les autonomies estan basats en el nombre d’habitants, la dispersió de població en el territori i la població envellida. El Ministeri d’Hisenda va autoritzar l’aplicació del Fons de Contingència i la concessió d’un suplement de crèdit al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2020 per un import de 300 milions que es transferirà a les comunitats autònomes per reforçar les seves polítiques socials i d’atenció a famílies, especialment aquelles en situació de major vulnerabilitat. Es tracta de persones grans, dependents, persones sense llar o famílies monoparentals entre d’altres.

El fons finançarà projectes i contractacions laborals necessàries per al desenvolupament de prestacions com reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari, incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de teleassistència domiciliària, traslladar quan sigui necessari a l’àmbit domiciliari els serveis de rehabilitació, reforçar els dispositius d’atenció a persones sense llar, adquirir mitjans de prevenció o ampliar les plantilles dels serveis socials i centres residencials.

La major part d’aquestes mesures estan dirigides especialment als col·lectius de més edat. En qualsevol cas, el Fons Social es pot utilitzar per a qualsevol política que les comunitats autònomes considerin imprescindible i urgent per atendre les persones especialment vulnerables amb motiu d’aquesta crisi.

Autor: