El Departament de la Presidència impulsa l’execució de polítiques transversals del Govern, però bàsicament gestiona les relacions amb el món local, amb els Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals i Entitats Municipals Descentralitzades. En la següent entrevista repassem les principals línies d’actuació d’aquest departament a les nostres comarques.

Quines són les principals línies que es contemplen en l’avantprojecte de pressupost de la Generalitat per a l’any 2020 pel que respecta al Departament de la Presidència?

Com bé has comentat el departament de la Presidència és molt ampli i molt transversal i entre altres engloba un conjunt de polítiques de caràcter sectorial, entre les quals es troba l’administració local.  I en l’avantprojecte de pressupost per al 2020 més de la meitat de l’import a polítiques sectorials va destinat justament al món local a través de la Secretaria d’Administracions locals i de Relacions amb l’Aran. En aquest sentit, s’enregistra un increment del pressupost respecte el 2017 de més de 21 milions d’euros i passa a situar-se en els 196 milions d’euros. Podem dir que impliquen un compromís estratègic amb els nostres ajuntaments. Pensem que només junts som capaços de liderar les transformacions necessàries i combatre problemes com el despoblament.

 

Suposem que un dels objectius del seu Departament és precisament el de combatre aquest despoblament. I en aquest sentit han posat en marxa diferents línies d’actuació com ara “País viu “ o el mateix programa de dinamització territorial.

Així és. Un dels nostres objectius és garantir que tothom visqui on visqui tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar el seu projecte de vida. El despoblament i l’envelliment és un veritable problema a les nostres terres i que està posant en risc l’equilibri territorial. L’estratègia d’un “País d’Oportunitats un País Viu” que s’ha endegat en els darrers mesos aposta per la dinamització territorial i vol fomentar el creixement econòmic, actuar davant del despoblament i l’envelliment i millorar la qualitat de vida. Actualment hi ha una descompensació entre les ciutats i les zones rurals ja que ens trobem que el 90 per cent de la població es concentra només en un 20 per cent de la superfície del país. Volem treballar per un país sostenible, que és just el que no ens indiquen aquestes dades.  I per això amb aquest programa reforcem l’aliança entre el Govern de la Generalitat i les diferents comarques i fa partícips als actors privats. Tracta de fomentar la transversalitat, alinear les polítiques per determinar les prioritats entre totes les administracions; l’estratègia de la bilateralitat entre el Govern i el territori i finalment la singularitat que té cada comarca.

 

Les diferents línies de finançament del món local passen també pel seu departament i en aquest sentit són fonamentals el PUOSC o el Fons de Cooperació local, els FEDER … 

No només hem tret les subvencions per a la dinamització territorial que es van resoldre al mes de desembre sinó que també tenim el Pla Únic d’Obres i Serveis. Actualment estem valorant les sol·licituts que ens han entrat. Sabem que és una iniciativa molt esperada. I a més des de l’exercici del 2011-2012 que no hi havia convocatòria. Està dotat en 250 milions d’euros per al 2020-2024. Es poden presentar Ajuntaments, EMD i Consells Comarcals per a realitzar inversions en infraestructures, equipaments o serveis de competència municipal. A les nostres terres han entrar 180 sol·licituds que corresponen a 116 projectes. Això és així perquè molts dels municipis petits han optat per demanar el mateix projecte en dos línies diferents. Una que subvenciona fins a un màxim de 250.000 euros per projecte i una altra en que es pot optar fins a un màxim de 120.000 euros. Una està destinada a tots els municipis i una altra específica per als municipis més petits de menys de 5.000 habitants, que són els que tenen més problemes per poder accedir a les inversions. Estem satisfets amb la tasca d’acompanyament que hem fet des del departament i que ha suposat que el 100 per cent de les nostres entitats locals s’hagin presentat. En aquests moments estem valorant-les. Hi ha una mica de tot: espais polivalents, centres culturals, millores en els equipaments esportius, millora dels carrers, reforma d’edificis per a fer centres de dia, albergs municipals … En resum tot aquells equipaments que tots desitgem i que han de millorat la nostra qualitat de vida i que ens han d’ajudar a combatre aquest despoblament del que parlàvem.

Historiador i novel·lista