El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts la declaració d’emergència per a una reparació provisional al port de Blanes, així com un estudi tècnic i dos projectes per reparar els danys estructurals que han patit aquest port i també el de l’Ampolla a causa del temporal Gloria. L’empresa pública Ports de la Generalitat invertirà 291.000 euros. Aquests estudis tècnics, que han de valorar els danys estructurals dels dics de recer dels dos ports són el pas previ a la redacció del projectes d’obra amb els quals s’executaran les actuacions d’emergència per arranjar les afectacions del temporal.

Pel que fa al port de l’Ampolla, ha patit danys estructurals en el dic de recer. La redacció del projecte constructiu i l’assistència tècnica a la direcció d’obra de la reparació que es farà en aquest dic tenen un import de 161.00 euros.

El port de Blanes ha patit danys estructural en un tram del dic de recer, atès que el temporal Gloria va provocar una concentració d’ones que incidia amb molta energia a l’escullera i en el tram de l’espatller afectat. Ja s’ha fet una primera actuació provisional per arranjar l’esvoranc causat pel fort onatge a l’escullera i l’obertura feta en un tram de l’espatller d’uns 30 metres de longitud. L’actuació provisional d’emergència va consistir a posar peces d’escullera per tapar l’esvoranc i l’obertura de l’espatller.

Paral·lelament, s’està fent un estudi de propagació de l’onatge per analitzar com actua amb el dic de recer, així com la redacció del projecte d’obres de reparació del dic i la seva direcció d’obres. L’estudi, la redacció del projecte i l’actuació d’emergència tenen un cost de 130.000 euros.

Autor: