Des del Consorci d’Aigües de Tarragona es comunica que s’ha procedit a restablir totalment el servei que es va interrompre per una avaria greu el passat dia 3 de gener, a les 3:08.

Les tasques de reparació s’han dut a terme de manera ininterrompuda des de la matinada del passat dia 3, activant tots els recursos tant materials, tècnics com personals per poder reparar el col·lapse que es va produir a la canonada principal. Han estat un total de 43 hores de treballs intensos i complexos per restablir el servei el més aviat possible a tots els consorciats, els 63 ajuntaments i les 26 indústries de la demarcació de Tarragona.

Agraïm la col·laboració i comprensió de tots els consorciats, que durant aquest període no han pogut disposar d’aigua del CAT i als quals se’ls ha sol·licitat des d’un primer moment que s’abastissin a través dels seus recursos propis en la mesura del possible.

En aquest sentit també lamentem els danys produïts a causa d’aquest incident i ens posem a la disposició dels afectats https://www.ccaait.com/noticies/2020/comunicat-afectats/
Finalment, però de manera molt especial, agraïm la col·laboració dels serveis d’emergència i cossos de seguretat, empreses contractistes que han intervingut en la reparació, al personal del CAT i als titulars de la finca afectada que han facilitat extraordinàriament les tasques realitzades.

Es dona per tancat, doncs, aquest episodi d’emergència.