El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació efectua aquesta setmana el primer pagament dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) 2019 a 40.204 beneficiaris per valor de 214.706.100 euros, corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del ‘greening’, complement de joves i dels ajuts del règim de petits agricultors. Amb aquest pagament, els beneficiaris hauran rebut el 95% de l’import dels ajuts directes desconnectats de la PAC, corresponents al 2019, i el 100% en el cas del règim dels petits agricultors. Agricultura preveu liquidar el 5% restant durant el primer semestre del 2020, un cop el departament verifiqui els límits pressupostaris.

Amb aquest pagament, els pagesos catalans són els primers de l’Estat a cobrar el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC i també els primers que perceben el reemborsament de la disciplina financera de 2018.

En concret, el ajuts de pagament bàsic que abona aquesta setmana el departament ascendeixen a 135.034.095 euros i es distribuiran entre 31.707 beneficiaris; a 69.363.228 euros, en el cas del pagament verd o ‘greening’, per a 31.732 beneficiaris; 4.550.355 euros pel que fa a complement de joves, per a 1.597 beneficiaris, i els ajuts al règim de petits agricultors suposen 5.758.422 euros, per a un total de 8.461 beneficiaris.

Els sol·licitants de l’ajut podran accedir al contingut de la seva resolució a partir del 4 de desembre del 2019, a través de l’aplicació DUN 2019, accessible al web del departament. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si s’escau, finalitza el 7 de gener del 2020.

D’altra banda, Agricultura preveu fer l’abonament dels ajuts directes associats agrícoles a finals de gener de l’any vinent, i els associats ramaders dins del primer trimestre del 2020.

Enguany, la informació d’aquest pagament va acompanyada d’una visualització interactiva dels imports i beneficiaris de cada comarca, per cada una de les línies dels ajuts directes pagats. Aquesta nova aplicació forma part de l’aposta del Departament d’Agricultura per les dades obertes, que s’afegeix a la recent publicació Radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019.

Autor: