El govern municipal d’Alcanar destinarà una partida de 3.000 euros per a subvencionar els esportistes locals que més hagen destacat al llarg del 2019, tal com s’ha fet en anys anteriors. La dotació de cada subvenció serà de fins a 500 euros.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar del 30 de setembre va acordar que s’aprovés la convocatòria pública per a la concessió de reconeixements destinats a esportistes locals del municipi d’Alcanar de l’exercici 2019. La finalitat d’aquests ajuts és donar suport a la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels esportistes del municipi, per a optimar la seua participació en les competicions esportives i aconseguir una tecnificació adequada en la seua especialitat esportiva. Aquesta és la quarta edició d’aquests premis que concedeix l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Esports. En les tres convocatòries anteriors s’han atorgat ajuts a un total de trenta esportistes. Segons Jordi Bort, regidor de l’àrea: “Els més joves són el futur del nostre poble, i també ho són del món de l’esport. Amb aquest projecte volem donar un cop de mà al jovent esportista del municipi que no arriba als ingressos mínims i que pot rebre aquest tipus d’ajuts. Seguirem fomentant aquests premis perquè esportistes de diferents modalitats tinguen una recompensa pel seu esforç i pels resultats obtinguts”.

Es podran acollir a aquestes subvencions els esportistes que practiquen:

– Esports olímpics:
Esports d’equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol, etc.).
Esports individuals (atletisme, natació, bàdminton, etc.).
Esports de combat (judo, lluita, etc.)
– Esports no olímpics (escacs, motociclisme, frontenis, etc.).
– Esports autòctons (birles, etc.).

El període de presentació de sol·licituds i de la justificació és de l’11 al 30 de novembre del 2019. La sol·licitud i la documentació requerida s’han de presentar al Registre de l’Ajuntament. Podran sol·licitar aquestes subvencions els esportistes d’Alcanar que complisquen, en la data d’aprovació de les bases, entre altres requisits, els següents: estar empadronat a Alcanar i haver-ho estat com a mínim tres dels últims cinc anys; pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent federació esportiva (si es pertany a un club de fora d’Alcanar i al nostre municipi hi ha un club a la mateixa categoria, no es podrà ser beneficiari de les beques); tenir la corresponent llicència federativa, i no percebre en concepte laboral o esportiu uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional, d’acord amb el Decret 1077/2017, del 29 de desembre.

Al web de l’Ajuntament es troben el contingut complet de les bases i els impresos necessaris per a presentar la sol·licitud. Consulta les bases.

  • Annex 0. Sol·licitud beques esportistes locals 2019.
  • Annex 1. Resultats o titulacions trajectòria.
  • Annex 2. Llistat despeses entitats.
  • Annex 3. Declaració de subvencions rebudes.
  • Annex 4. Comunicat dades fiscals i bancàries.
  • Annex 5. Dades confidencials.