En el ple ordinari de l’Ajuntament de l’Aldea, celebrat el passat dijous 19 de setembre, van prendre possessió de càrrec de regidors en representació ERC, Joaquim Cugat i Elisabet Fabuel, en substitució de Nati Bernal i Joanna Guerrero, que van dimitir deu dies després del plenari de constitució. En aquest plenari, entre tots els punts a tractar, l’alcalde Xavier Royo va fer un repàs de les accions dutes a terme durant els 96 dies de Govern.

La portaveu del Govern, Irene Negre, també va voler donar tranquil·litat a la població, donat que s’han dut a terme moltes obres i accions i això implica un augment de la despesa, però s’ha fet un treball exhaustiu per tal de reduir despeses supèrflues. Fruit d’aquest treball de les regidories de Govern s’ha aconseguit estalviar aproximadament 75.000 euros en 100 dies de govern.

Dissabte 21 es van posar en marxa les visites de proximitat del Govern i s’ha fet la primera visita del mandat a la Raval de Sant Ramon, on es van recollir de primera mà les necessitats de veïns i veïnes.