El juny i juliol de 2019 l’Observatori de l’Ebre ha desplegat una xarxa de mesura de la humitat de sòl a diferents profunditats en finques de vinya (regades i de secà) de la Terra Alta (Batea, Gandesa, Horta de Sant Joan i la Pobla de Massaluca). Aquestes dades, que s’envien en temps real a l’Observatori de l’Ebre mitjançant la xarxa de telefonia mòbil, combinades amb dades d’estacions meteorològiques ja existents, seran la base d’un sistema d’informació de la sequera que, setmanalment, aportarà dades sobre les necessitats hídriques de les vinyes de la Terra Alta i sobre l’aigua disponible al sòl per satisfer-les. Els butlletins setmanals proveiran també recomanacions de reg de suport. Addicionalment, s’utilitzaran imatges de satèl·lit de la humitat del sòl per a espacialitzar els resultats, més enllà de les finques on s’hi ha instal·lat instrumentació. Aquesta informació ha d’ajudar a prendre millors decisions en la gestió de la vinya en un context de canvi climàtic.

“L’Observatori de la Sequera a la Terra Alta” és una prova pilot del projecte d’adaptació al canvi climàtic Life Clinomics i la realitza l’Observatori de l’Ebre per encàrrec del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) en col·laboració amb l’Escola Agrària de Gandesa. L’empresa barcelonina isardSAT, proveirà les dades de satèl·lit.

El projecte Life Clinomics, que acaba enguany, ha posat en marxa nous processos d’inversió d’entitats públiques, especialment municipis, així com empreses privades de determinats sectors representatius, per disminuir la seva vulnerabilitat, anticipar-se als impactes climàtics i augmentar la seva resiliència, la qual cosa pot millorar-ne la competitivitat i augmentar l’ocupació. El projecte s’ha centrat en tres territoris (Terres de l’Ebre, Alt Penedès i Parc Natural del Montseny) i quatre sectors socioeconòmics (turisme, pesca, agricultura i forestal).