La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha interposat una sanció de 5,5 milions d’euros a Endesa Energia XXI per una infracció “greu” de l’article 3 de la Llei de Defensa de la Competència, consistent en el “falsejament de la lliure competència per actes deslleials”, en utilitzar la seva comercialitzadora regulada de gas i electricitat per captar consumidors en el mercat lliure, més rendible per a l’empresa, entre els anys 2012 i 2014. Uns dels impulsors d’aquesta denuncia van ser els del Gremi d’Instal·ladors del Montsià-Amposta i també els de Deltebre, que formen part de la Federació de Gremis d’Empreses Instal·ladores de Catalunya (FEGICAT).

Ara valoren molt positivament la resolució. Joaquim Esteban, president del Gremi d’Instal·ladors del Montsià-Amposta ha manifestat que “Endesa Energía XXI era conscient de la vulnerabilitat d’aquests consumidors al dur a terme les pràctiques denunciades. Davant una situació tan irregular i injusta vam interposar la denúncia i la resolució de la CNMC ens ha donat la raó”.

FEGICAT representa un total de 19 associacions territorials, 5.500 empreses instal·ladores amb 29.000 treballadors directes i una facturació anual acumulada de 1.350.000.000 €. La missió de FEGiCAT és la de donar suport a les associacions que la formen amb l’objectiu de difondre noves línies per a millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores i canalitzar iniciatives sent el nexe entre empreses, professionals i l’administració generant un mercat integrat i equilibrat. FEGICAT està formada per 19 associacions professionals.

Redacció: P.P.