La denúncia presentada pel Partit Popular a Tortosa per l’exhibició de símbols ideològics o partidistes a edificis i espais públics davant la Junta Electoral, ha motivat el requeriment a l’EMD de Jesús perquè retiri de l’encreuament de la carretera C-12 l’estelada que hi oneja.

La Junta Electoral va reiterar que la doctrina establerta per a aquests casos en els acords 13 i 20 de maig de 2015, 10 de setembre de 2015 i 24 de novembre de 2017, confirmada per sentència de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Suprem (secció 6ª), de 28 d’abril.

S’ha acordat instar a l’Excel·lentíssim Sr. Alcalde Pedani de l’Entitat Municipal de Descentralitzada de Jesús, a fer retirar els símbols denunciats de la carretera C-12 a la brevetat més gran possible, abans de les 12 hores de la notificació de la ressolució.