El Congrés, punt de trobada dels administratius de la salut, ha tingut lloc el dies 14, 15 i 16 de juny al Teatre Auditori de Conca sota el lema “Un presente con ideAAS” amb l’objectiu de debatre, compartir i, sobretot, de fer valdre la professió davant la societat. Amb l’assistència de 200 congressistes, s’hi han presentat un total de 44 comunicacions orals i 110 pòsters.

La comunicació premiada es titula “Mejoramos la comunicación, mejoramos el absentismo!” i presenta un projecte territorial de la gestió de les citacions de visites a l’Hospital Verge de la Cinta aprofitant l’e-consentiment que es tramita des dels centres d’atenció primària.

L’e-consentiment permet als usuaris accedir als tràmits i serveis en línia de manera confidencial i segura, la qual cosa, a més, augmenta la sostenibilitat amb la reducció de costos d’impressió, missatgeria, sobres i paper, potencia la cultura a la ciutadania de Centres Verds, disminueix el temps d’espera per rebre la citació, que abans s’enviava majoritàriament per carta, i afavoreix la llista d’espera d’especialistes.

Des de la implementació del projecte, s’ha aconseguit disminuir en un 3,7% l’absentisme de les primeres visites d’especialistes de l’HTVC.

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez