Voluntaris arreu el continent van participar en la jornada Let’s clean Europe. Un dia en el qual diversos paisos d’Europa duen a terme una neteja d’espais naturals que, malauradament, són escenari d’accions incíviques d’algunes persones. Per aquest motiu, el Parc Natural del Delta forma part del programa des de fa cinc anys, durant els quals s’han reduït els quilos de brossa que es troben, però experts apunten que “si no canviem la nostra forma de relacionar-nos en el consum diari és complicat solucionar el què ens trobem després aquí”. Amb aquestes paraules remarca Xavi Abril, tècnic del Parc Natural del Delta, la importància de la conscienciació, sobretot amb el plàstic; ja que el 80% de la brossa que es recull és d’aquest material.

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez