Es tracta de promoure actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral dels joves d’entre 18 i 29 anys. Les empreses contractants, per un mínim de sis mesos, podran rebre incentius i subvencions pels costos derivats de la contractació.

Enguany Santa Bàrbara també participarà en el programa “Fem ocupació per a joves”, una iniciativa impulsada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i gestionada al nostre territori per la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Aquest programa inclou actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves i atendre les necessitats de les empreses per al període 2018.

L’objectiu principal d’aquest programa integral és la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves que tinguin entre 18 a 29 anys. El tècnic municipal, Eduard Roldan ens explicava que els requisits per poder optar-hi són, trobar-se en situació d’atur, tenir la titulació d’ estudis en ensenyament secundari obligatori o batxillerat, o cicles formatius de grau mig, en el cas de joves que s’hagin de reconduir a altres sectors. El tècnic també deia que tindran prioritat aquells joves que disposin d’experiència laboral.

Roldan afetgia que, a banda dels joves que es puguin acollir al programa, també es poden veure beneficiades les empreses privades que vulguin participar-hi, ja que podran rebre incentius per a la contractació dels joves.

El període de contractació ha de ser de 6 mesos com a mínim. D’aquesta manera a les empreses que s’acullin al programa, el SOC subvencionarà els costos derivats de la contractació del personal, (excepte els costos de seguretat social) com a màxim fins a l’import del salari mínim interprofessional vigent en el moment de la contractació, i també la seva formació.

Per a més informació us podeu adreçar a l’Smartcentre els divendres de 10 a 13 hores, al telèfon 977719136 o a les adreces electròniques [email protected] i [email protected] Les ofertes que vagin sorgint al llarg dels dies es publicaran al Facebook de l’Ajuntament de Santa Bàrbara i a l’eBando local.

Periodista.
Twitter: @sara_hernandez