Secció: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica