L’informe anual 2019 del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) confirma el creixement de la Catalunya ecològica: augmenten els operadors (+7,49%), l’agricultura (+8,91%), la ramaderia (+4,75%) i les activitats agroalimentàries (+12,47%), i també les facturacions (+19,28%). En relació amb els operadors, l’informe indica que l’any 2019 es va tancar amb el registre de 4.148 operadors ecològics. Pel que fa la ramaderia ecològica, l’any 2019 s’ha tancat amb 971 explotacions (+4,75%). El creixement de facturacions del sector ecològic català del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2018) va ser del 19,28%, fins a arribar als 697,52 milions d’euros de volum facturat.

Per demarcacions, Barcelona lidera la taula d’operadors ecològics amb 1.638 operadors, Lleida és segona amb 1.019, seguida de Tarragona amb 1.003, i Girona amb 488. Pel que fa a la superfície de producció ecològica, l’any 2019 s’ha arribat a les 229.609 ha, amb un increment anual del 8,91%.

Destaca l’augment de comercialitzadors, d’un 27,29%. Els productors dedicats a la producció vegetal han crescut un 5,46%, i els productors ramaders, un 5,51%. Per la seva banda, els elaboradors s’han incrementat un 9,41%, i els importadors, un 10,91%.

Lleida és la demarcació que més ha crescut en superfície inscrita en termes absoluts, fins arribar a les 117.537 ha, i Barcelona en percentatge, un 8,68%. Observant només els cultius, sense comptar prats, pastures, farratges i superfície de boscos, Tarragona lidera la taula, amb 15.080 ha de superfície, envers les 13.934 ha de Barcelona o les 12.280 ha de Lleida. Girona compta amb 3.397 ha.

Cal destacar els creixements de cultius com ara els fruiters (1.503 ha, +12,8%), la vinya (18.632 ha, +11,7%) o els cereals (8.286 ha, +11,06%). Els cultius majoritaris són els típics del Mediterrani, com ara la vinya, les oliveres i els cereals.

Per la seva banda, els prats, les pastures i els farratges han arribat a les 160.116 ha, amb un augment del 9,85%; i els boscos, els matolls i la recol·lecció silvestre, a les 24.801 ha, amb un 4,11% d’increment.

De les explotacions ramaderia ecològica, el vaquí de carn continua sent l’orientació ramadera més implantada amb 500 explotacions (+6,38%). Destaquen, però, les evolucions del vaquí de llet (14 explotacions, +55,56%), l’avicultura de carn (51 explotacions, +24,39%) o el porcí (16 explotacions, +23,08%).

Per demarcacions, Lleida està al capdavant amb 437 explotacions (+4,3%), seguida de Girona amb 312 (+4,35%), Barcelona amb 189 (+3,85%) i Tarragona amb 33 (+22,22%), que és la que més ha crescut en percentatge.

Sobre les activitats agroindustrials, l’any 2019 Catalunya ha arribat a les 2.264 activitats agroalimentàries, que continuen creixent de manera important (+12,47%), en la línia sostinguda dels darrers anys.

Per demarcacions, Barcelona és capdavantera amb 1.248 activitats agroindustrials (+13,97% respecte de 2018) i concentra més del 55,12% de les activitats transformadores, de comercialització i d’importació. La segueix Tarragona, que, amb 426 activitats (+9,79%), és l’altre pol agroindustrial ecològic català; Lleida acaba l’any amb 352 empreses agroalimentàries (+15,03%) i sent la que més ha crescut; mentrestant, Girona tanca amb 238 (+6,25%).

Volum de facturacions del sector ecològic

El creixement de facturacions del sector ecològic català del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2018) va ser del 19,28%, fins a arribar als 697,52 milions d’euros de volum facturat. Els subsectors més importants en volum de negoci són la comercialització i distribució, amb 163,27 milions d’euros; en segon lloc, el vitivinícola (134,66 milions d’euros), i, en tercer, la producció i transformació hortofructícola (111,10 milions d’euros). El 87,28% del volum de facturació correspon als operadors elaboradors, comercialitzadors i importadors. Mentrestant, el 12,72% restant correspon a la producció vegetal i ramadera.

Destinació de les vendes

La destinació majoritària dels productes ecològics obtinguts a Catalunya continua sent el consum intern amb 253,34 milions d’euros (41,61% del total). Mentrestant, la resta de l’Estat va destinar-hi 132,48 milions d’euros (21,76%). Les vendes a altres països de la Unió Europea van pujar a 145,25 milions d’euros (23,86%) i l’exportació a països tercers fora de la UE es va elevar als 77,74 milions d’euros (12,77%).

Pel que fa a la comercialització a altres països de la Unió Europea o a l’exportació, és important el subsector de fruita, hortalisses i productes transformats hortofructícoles, amb un 66,73% que té com a destinació altres països de la Unió Europea.

En el subsector del cultiu de fruits secs i/o manipulació, elaboració i envasament de fruits secs, un 58,8% és destinat a la UE o a països tercers.

En el cas del sector de l’oli d’oliva, encara és més clar el pes de l’exportació. Un 69,16% de les vendes van tenir com a destinació la Unió Europea o països tercers.

Pel que fa a l’activitat d’inspecció, l’any 2019 es van generar 637 expedients d’inscripció (dels quals 477 van acabar amb visita d’inscripció), 920 expedients d’ampliació de dades del Registre (comptant controls físics i documentals), i un total de 3.755 visites de seguiment de la certificació.

La suma total va suposar un increment anual de l’11,95% en volum d’auditories. Els expedients d’inscripció van créixer un 21,33%, els d’ampliació un 20,89% i els de seguiment un 8,56%.

La previsió d’inspeccions per a aquest any 2020 és de 4.153 inspeccions de seguiment de la certificació, un 6,03% més que la previsió de l’any anterior.

Pel que fa a l’activitat de certificació, durant l’any 2019, el Comitè de Certificació ha valorat 6.239 expedients i ha tramitat 16.621 autoritzacions de productes nous o actualitzacions de producte, un 4,25% més que l’any anterior. S’han emès 6.359 certificats de conformitat, un 8% d’augment.

Durant l’any 2019, el Comitè de Certificació ha proposat dues suspensions cautelars, 61 retirades de les indicacions protegides i 55 propostes d’obertura d’expedient sancionador.

Les dades demostren que la producció i el consum de productes ecològics han continuat en augment durant l’any 2019. “El sector agroalimentari ecològic creix tant en quantitat d’operadors com en complexitat i heterogeneïtat de les activitats. Aquest creixement anual continua traduint-se en taxes de dos dígits, any rere any“. Així ha valorat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, l’informe sobre la producció ecologicoagrària a Catalunya de l’any 2019.

Per la seva banda, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), David Torrelles, ha destacat que cada any Catalunya esdevé més ecològica: “El creixement de les produccions i del consum continuen a l’alça. En els darrers deu anys, s’han triplicat els operadors i la superfície inscrita, doblat les explotacions ramaderes o quadruplicat les activitats agroalimentàries”. Torrelles ha considerat que “l’augment continuarà sostingut en el temps, ja que els productors troben en la producció ecològica una oportunitat de canvi i millora. I ha afegit que “la població, en temps de la covid-19, ha incrementat encara més la confiança i el consum de productes ecològics i de proximitat“.

Autor: