Ascó ha presentat a la delegació territorial de Cultura de l’Ebre el reglament per a la creació d’una Comissió Cívica del Patrimoni Cultural de la localitat. La finalitat de l’organisme és assessorar i vetllar per la conservació de la història i la identitat col·lectiva local.

Ascó ja ha presentat el reglament per a la creació de la Comissió Cívica del Patrimoni Cultural de la localitat, un organisme que busca vetllar per la conservació del patrimoni local, en tots els nivells. Esdevindrà, a més, un òrgan consultiu i d’assessorament al voltant de les actuacions que es duguin a terme al municipi, amb la finalitat de conservar la història i la identitat col·lectiva.

La idea va sorgir de la necessitat d’assesorament per a la conservació de patrimoni en totes les seves vessants. Si bé la idea ja estava pensada des del moment que va consolidar-se el nou govern municipal, la descoberta dels banys àrabs ha accelerat la seva posada en marxa.

La Comissió Cívica del Patrimoni Cultural es compondrà d’estudiosos locals en els àmbits d’història, el patrimoni i l’arquitectura, i tècnics municipals de les àrees d’urbanisme, cultura i turisme. Institucions com la Generalitat i entitats culturals d’Ascó i de la Ribera d’Ebre també en podran formar part.