La Diputació de Tarragona ha revisat el clavegueram de 35 municipis de menys de 5.000 habitants en un servei de gestió per identificar els trams amb més concentració de sediments. La diagnosi de 175 quilòmetres de canonades ha identificat que un 59% estan netes, un 27% tenen sedimentació lleu i un 14% tenen sedimentació greu. Els ajuntaments rebran un vídeo de les inspeccions, un informe de resultats i de cartografia de la xarxa i plànols temàtics i semafòric on s’indica els trams de la xarxa on és prioritari fer algun tipus d’actuació. Els consistoris tindran plànols digitals a la plataforma SITMUN –Sistema d’Informació Territorial Municipal-, per actuar de forma preventiva en el futur.

Autor: