Una nova línia de molt alta tensió de 180 km s’instal·larà a la meitat sud de Catalunya, passant per la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Enfront aquesta proposta del govern central, Xarxa Sud demana derogar el decret d’implantació de renovables, amb un model de generació energètica distribuïda que beneficiï l’economia local.

Xarxa Sud, amb el suport d’altres entitats i institucions, ha demanat al govern català un model de generació energètica distribuïda, que consisteix en la producció d’energia a prop de les zones de consum i a petita escala, de manera que tots els beneficis desemboquin a l’economia local. Madrid, però, ha decidit instal·lar una línia de molt alta tensió (MAT) de 180 km que creui la meitat sud de Catalunya, des de l’Ebre fins a Barcelona, passant per la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

Amb tot, Xarxa Sud insisteix en la derogació del decret d’implantació de renovables, que ha afavorit la implantació de macrocentrals eòliques i fotovoltaiques i que a la vegada és contrari a la llei 16/2017 del canvi climàtic, que afirma que la transició energètica ha d’implantar-se en llocs ja degradats. Després de les diverses insistències, el govern català es planteja la modificació d’aquest decret.

Aquesta nova MAT suposarà importar l’energia d’unes macrocentrals de l’Aragó buit, mitjançant una infraestructura, que segons Xarxa Sud fragmentarà encara més el territori, per portar-la a Barcelona.