Segons un estudi de l’Agència Catalana de l’Aigua, el 50% del sòl del Baix Ebre i el Montsià es consideraria zona vulnerable a la contaminació per nitrats.

Aquesta problemàtica sorgeix, principalment, de l’abocament massiu de les dejeccions ramaderes a la terra durant anys, les quals s’han acabat filtrant als aqüífers. Consumir nitrats de pous contaminats pot ocasionar greus problemes en la salut de les persones, especialment en lactants de biberó, qui desenvolupen metahemoglobinèmia.

A la zona sud de les Terres de l’Ebre s’accentua aquest fenomen a causa de la porositat del sòl. Actualment, dels 54 punts de mostreig que l’ens públic estudia dins les dues comarques, 16 superarien la concentració de nitrats permesos, que és de 50 mg/L. Tot i que el Baix Ebre i el Montsià són les comarques amb més afectació, a la Ribera d’Ebre també existeix una alta concentració de nitrats dins els municipis de Móra d’Ebre i Móra La Nova.

La seva presència ha anat en augment en els darrers anys, i, segons els estudiosos, la solució passaria per una millor coordinació entre les administracions (amb els permisos i control d’abocaments i aigües subterrànies), o tractant els fems en plantes de compostatge. Si la problemàtica segueix evolucionant com fins ara, en trenta anys es podrien esgotar els recursos aqüífers potables.

Autor: