Dins les múltiples tasques que realitzen els agents rurals sobre l’entorn, la prevenció d’incendis és una de les més destacades. Tot i així, sovint passa desapercebuda, ja que el foc s’associa només amb Bombers.

Malgrat tot, la llista de funcions que duu a terme el cos és ben llarga: realitzen sortides diàries per tal d’inspeccionar activitats de risc i infraestructures, autoritzen cremes, comproven l’origen de les columnes de fum o, fins i tot, esbrinen com s’ha originat un foc. Cada feina és essencial, ja que la major part de focs que cremen a Catalunya són per negligències o descuits.

Segons el cos, la tasca de prevenció ha de ser responsabilitat de tots. En primer lloc, cal ser conscients de la meteorologia abans d’encendre qualsevol foguera o realitzar treballs que generin espurnes, ja que el vent és el principal aliat del foc. Tot i així, l’any 2021 i 2020 han estat plujosos, i això ha disminuït el risc d’incendi.

A les Terres de l’Ebre la major part dels incendis són produïts per treballs agrícoles, però la proporció d’incendis és baixa respecte a les més de 15.000 autoritzacions de foc que es concedeixen cada any.

Des d’Agents Rurals del Baix Ebre, als qui Canal Terres de l’Ebre hem pogut acompanyar, creuen, però, que la conscienciació ciutadana ha augmentat passats els anys, encara que la pandèmia hagi provocat que més gent acudeixi als entorns naturals per practicar activitats de lleure.

Autor: