El Ple de l’Ajuntament de Tortosa ha aprovat per 20 vots a favor i un vot en contra la modificació puntual del POUM (el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), per projectar una possible passarel·la de vianants sobre la pilastra que ocupa actualment el Monument de la Batalla de l’Ebre quan aquest, finalment, s’acabi retirant.

S’ha oposat a la proposta d’acord el grup municipal de Ciutadans, al·legant que no hi ha cap estudi de mobilitat que avali la construcció de la infraestructura i que no existeix cap subvenció que financi el projecte, entre d’altres.

D’altra banda, i tot i estar d’acord amb la proposta d’acord, la CUP Tortosa ha exigit al govern municipal que presenti al·legacions contra les mesures cautelars que van aturar les obres de desmantellament del monòlit. Una proposta que ja estan estudiant des del consistori.

En aquest ple extraordinari del mes de juliol, han quedat aprovats tots els punts de l’ordre del dia, inclòs el dictamen de proposta d’acord d’autorització d’endeutament a llarg termini a Aigües de Tortosa per un import de 350.000 euros que permetrà substituir la canonada que connecta el Parc Teodor González amb el Dipòsit de Santa Clara. Un punt que ha generat controvèrsia per l’externalització del 49% de l’empresa ara fa més deu anys.

Autor: