L’atur continua creixent com a conseqüència de la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19. La xifra d’aturats a les Terres de l’Ebre en aquest mes de febrer ha estat de 12.297 persones. Fa un any, just abans de l’esclat de la pandèmia, era de 9.643 persones. Això vol dir que en només un any l’atur ha augmentat en 2.654 persones, un 21,5% més.

A la demarcació de Tarragona, al mes de febrer es van registrar poc més de 62.000 aturats. Això és un 0,79% més que la dada del mes de gener. És un creixement moderat, si ho comparem amb l’augment anterior del 2,64%. Amb tot, representa un 30% més respecte fa un any, just abans de l’esclat de la pandèmia.

Catalunya registra més de mig milió d’aturats (512.290), un 29,62% més que fa un any, o el que és el mateix, 117.076 persones més.

El sector serveis, el més afectat

A la demarcació de Tarragona, el sector serveis és el que continua concentrant de forma destacada el major nombre de treballadors desocupats, amb 438 nous aturats. El sector primari també ha incrementat lleugerament la desocupació amb 59 persones més. Per contra, la indústria, amb 59 menys, i la construcció, amb 53 menys, han aconseguit situar-se en la tendència oposada, generant ocupació, tot i que de forma molt tímida.

Comarca Atur Febrer 2021 Atur febrer 2020 Variació interanual
Montsià 4.889 3.740 +1.149
Ribera d’Ebre 1.431 1.061 +370
Terra Alta 476 382 + 94
Baix Ebre 5.501 4.460 + 1.041
Total 12.297 9.643 +2.654 (+21,5%)
Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies

De fet, i segons dades del mateix Ministeri de Treball, les noves contractacions registrades han estat negatiu, -3.250, amb una baixada del 15,85% respecte el mes anterior. En aquest capítol, els contractes temporals han estat els més afectats, amb -3.134.

 

Periodista.