Un 32% de pacients amb trastorn mental sever que s’han acollit al servei prelaboral de la Fundació Pere Mata d’Amposta han pogut trobar feina. El programa fa 10 anys que està en marxa i ha atès 174 persones amb trastorns mentals severs, la majoria trastorns esquizofrènics (59%). D’aquestes, 55 han pogut trobar feina gràcies al procés de millora i empoderament personal i laboral que treballa el servei. El programa compta amb la col·laboració i el suport de diverses entitats i empreses del territori que faciliten als pacients de la Fundació fer pràctiques laborals en entorns de treball normalitzats, fet pel qual “s’ha contribuït a trencar amb falsos estigmes i prejudicis, i a donar visibilitat a les malalties mentals”.

De les 174 persones ateses en el programa aquests 10 anys, un 79 per cent són homes. La diferència respecte a les dones “indica una major prevalença de trastorns que afecten més als homes” i d’altra banda indica “una major tendència encara a quedar-se a casa” de les dones.

Per facilitar la inserció laboral dels usuaris i usuàries, s’ha comptat amb la col·laboració del Parc Natural del Delta de l’Ebre, de l’ARCA, de Temps de Terra, de Riet Vell, de l’Ajuntament de l’Aldea (amb un conveni per col·laborar amb les escoles del municipi) i del Restaurant l’Estany – Casa de Fusta.

Autor: