L’Ajuntament d’Amposta fixarà noves retribucions als treballadors municipals en situació de baixa per incapacitat temporal.

150.000 euros anuals. Aquesta és la xifra que l’Ajuntament d’Amposta destina anualment a les baixes per incapacitat temporal dels treballadors municipals. Uns diners que s’han incrementat exponencialment en els últims dos anys, des que el govern va aprovar que els treballadors rebessin el 100% de la nòmina en indisposició des del primer dia. Les xifres han alertat el govern municipal i, en el ple d’aquest mes de novembre, modificarà les retribucions. Qui agafi la baixa no rebrà nòmina del primer al tercer dia, un 60% del sou del quart al vintè dia i el 100% a partir del vint-i-unè dia i fins que es compleixi l’any.

Quedaran exemptes d’aquesta mesura les baixes per intervencions quirúrgiques, per gestació, coronavirus, hospitalització o malaltia greu, on se seguirà cobrant el 100% del jornal des del primer dia.

Autor: