La sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha requerit a l’Institut Català de la Salut (ICS) que, “en la mesura de les seves possibilitats actual“, doti d’EPI i EPC el col·lectiu de professionals sanitaris de les regions de Tarragona i Terres de l’Ebre, i de l’hospital Joan XXIII de Tarragona. El tribunal també demana que la tipologia i la qualitat del material “s’ajusti a les exigències d’homologació que corresponguin d’acord amb el grau de risc que cada sanitari hagi d’assumir“. La sala ho fa després d’haver estimat parcialment una demanda de mesures cautelars presentada dimecres pel sindicat CGT.

El tribunal diu que és “notori” que no s’està proporcionant tot el material de protecció necessari i accepta la sol·licitud que es proveeixi d’EPI a tots els sanitaris que estiguin en contacte amb qualsevol pacient i que cada lloc de treball disposi d’un contenidor adient per al tractament de residus biosanitaris. Tot i això, insisteix que no pot obligar, sinó tan sols “requerir” l’administració perquè adopti “totes les mesures que consideri necessàries, sempre i quan fos possible el seu compliment en aquests moments donada l’obligació i el deure que té de garantir la salut i protecció eficaç de tots els treballadors“.

La sala ha rebutjat, però, tres demandes més del sindicat. La primera demanava que tots els treballadors especialment sensibles inclosos en el grup de risc de la covid-19 puguin absentar-se del lloc de feina. El tribunal descarta obligar l’ICS “de forma tan generalitzada” a adoptar una mesura d’aquestes característiques perquè, segons justifica, “només es pot adoptar prèvia avaluació de la persona en concret, del treball que fa, de la causa concreta que el converteix en un treballador necessitat d’una protecció especial, i de la seva exposició al risc“. Per això, considera que aquesta qüestió es pot definir com un conflicte col·lectiu individualitzable.

La sala també ha descartat obligar l’ICS a fer el test de la covid-19 a tot el personal dels seus centres per tal d’aïllar els focus de contagi. Per últim, també ha rebutjat una petició perquè no es reincorpori al seu centre de treball el personal que hagi estat en aïllament preventiu amb símptomes de la covid-10, o amb contacte o exposició amb persones que hagin donat positiu, mentre no es faci o s’obtingui resultat negatiu a la prova PCR. El tribunal justifica que “és notori que el Ministeri de Sanitat no pot obtenir el nombre de test que necessita” i que han de ser les autoritats sanitàries les qui ho determinin.

Autor: