Fins al 26 de gener, la sala Antoni Garcia del Museu de Tortosa ofereix l’exposició “La fi és el principi” sobre les pràctiques funeràries a la Catalunya prehistòrica. 20.000 anys d’estes pràctiques representades en més de 300 objectes procedents de 19 museu d’arreu de Catalunya. L’exposició està basada en el rigor i l’actualitat científica, divulgant l’arqueologia i el coneixement de la prehistòria a través de les pràctiques funeràries.

👤 Arribat al món de la comunicació de casualitat, m’he passat la major part de la meua vida laboral entre càmeres de televisió i programes d’edició de vídeo. Amb els anys he pogut aprofundir en el sector i realitzar diverses funcions molt variades que m’han suposat un repte constant.
📍 Tortosa, Terres de l’Ebre.