El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) invertirà l’any vinent 10 milions d’euros a obres destinades a augmentar la garantia en el subministrament i la seguretat de les instal·lacions, segons preveu el pressupost de 2020 que ha aprovat l’assemblea general reunida aquest dimarts a l’Ampolla. El pressupost de 2020 s’eleva a 39.867.681 euros.

Entre aquestes inversions, cal destacar la construcció d’un dipòsit regulador a la zona del Coto del Rei (el Vendrell) i el soterrament de trams de conducció de gran diàmetre, entre d’altres actuacions, que es preveu que comencin en els propers mesos.

També es preveuen actuacions destinades a millorar la qualitat de l’aigua subministrada dotant de nova instrumentació Laboratori Qualitat de l’Aigua i també fent obres de millora electromecàniques i d’obra civil així com la renovació de servidors informàtics i l’adquisició de nous softwares.

El preu de 0,5424€m3 de la tarifa mitjana d’aigua consumida s’estructura d’acord amb els següents percentatges de les tres partides que conformen el pressupost: el 45% correspon a les despeses d’explotació (fixes + variables), el 39% és dels cànons (de naturalesa tributària, que el CAT es veu obligat a repercutir i actua com a recaptador per a les administracions corresponents) com són el cànon de derivació, cànon de regants i cànon de l’aigua, i el 16% representa la càrrega de les necessitats financeres (amortitzacions, interessos i aportacions de capital).

D’altra banda, a l’assemblea s’ha comunicat els canvis produïts al Consell d’Administració del CAT. El nou representant de la Generalitat és Elisabeth Tomàs en substitució de Kilian Franch. En aquest sentit, també s’ha donat compte d’una dotzena de canvis dels representants dels ajuntaments per la celebració de les eleccions municipals del passat mes de maig.

Finalment, l’assemblea general també ha estat informada de l’aprovació definitiva del Pla d’Emergència per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Aquest pla avalua i determina les accions a emprendre en un hipotètic cas de sequera severa en què el CAT no disposés d’abastament d’aigua procedent dels canals de reg del delta de l’Ebre. El planejament determina les limitacions i reduccions a les dotacions que s’haurien d’aplicar als municipis consorciats. La probabilitat d’aquest succés és molt baixa i en base a uns indicadors i llindars de referència dels embassaments de Mequinensa i dels cabals del riu Ebre a Ascó.

ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política, economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.