La Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer aquest divendres mitjançant circular quins seran els imports concrets i les bonificacions de la campanya ‘TOTS SOM UN EQUIP’, per impulsar el futbol i futbol sala amateur català, amb una dotació prevista de més d’1,2 milions d’euros a partir de la propera temporada 2019-2020. Els clubs i federats que podran accedir a aquests ajusts són els que competeixen a Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana en futbol, i a la Divisió d’Honor, Primera, Segona i Tercera Catalana en futbol sala.

En futbol, els ajuts establerts seran els següents:

Exempció de la quota per als equips nous, que s’aplica a aquells que no han pres part en competició la temporada anterior.

Bonificacions en la quota d’inscripció de l’equip a l’FCF:

Primera Catalana: es bonificaran 160 euros (24,20%).
Segona Catalana: es bonificaran 200 euros (40,30%).
Tercera Catalana: es bonificaran 150 euros (71,31%).
Quarta Catalana: es bonificaran 100 euros (97,20%).

Bonificacions en el cost del rebut arbitral:

Primera Catalana: es bonificarà el 5% del rebut arbitral (23,6 euros).
Segona Catalana: es bonificarà el 10% del rebut arbitral (33,2 euros).
Tercera Catalana: es bonificarà el 15% del rebut arbitral (25,7 euros).
Quarta Catalana: es bonificarà el 20% del rebut arbitral (25,6 euros).

Ajuts en material esportiu, amb el lliurament de tres pilotes per equip amateur que participi en competició.

Bonificacions de 25 euros en les quotes de mutualitat dels jugadors amateurs (descompte ja inclòs en les tarifes).

Ajut econòmic per compensar una part de la despesa per desplaçaments.

Promoció del joc net: instauració de premis econòmics per al primer (1.000 euros) i el segon (500 euros) equip amb menys sancions de cada grup de competició.

En futbol sala, les mesures d’ajuda concretes seran les següents:

Exempció de la quota per als equips nous, que s’aplica a aquells que no han pres part en competició la temporada anterior.

Bonificacions en la quota d’inscripció de l’equip a l’FCF:

Divisió d’Honor: es bonificaran 465 euros (70,34 %).
Primera Catalana: es bonificaran 290 euros (58,49 %).
Segona Catalana: es bonificaran 204 euros (97,46 %).
Tercera Catalana: es bonificaran 102 euros (99,85 %).

Bonificacions en el cost del rebut arbitral:

Divisió d’Honor: es bonificarà el 10% del rebut arbitral (20,3 euros).
Primera Catalana: es bonificarà el 10% del rebut arbitral (14,5 euros).
Segona Catalana: es bonificarà el 10% del rebut arbitral (11,9 euros).
Tercera Catalana: es bonificarà el 10% del rebut arbitral (7,8 euros).

Ajuts en material esportiu, amb el lliurament de tres pilotes per equip amateur que participi en competició.

Bonificacions de 25 euros en les quotes de mutualitat dels jugadors amateurs (descompte ja inclòs en les tarifes).

El desenvolupament de la campanya comprèn, així mateix, el desplegament de la bandera de ‘TOTS SOM UN EQUIP’ a l’inici de cada partit per part de tots els participants de forma prèvia a la salutació entre aquests.

Es preveu que el 50% dels ajuts econòmics i les bonificacions als equips es comencin a repartir a partir de la fi de la primera volta, i el 50% restant a la finalització de la temporada; tenint present que per a poder ser beneficiaris dels ajuts i subvencions indicats els clubs hauran de complir els requisits que s’estableixen en l’article 65.6 del Reglament General de l’FCF, consistents en:

Trobar-se legalment constituïts i amb la seva junta directiva vigent i degudament inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, o bé acreditar que aquesta inscripció es troba en tràmit davant l’esmentat registre.

Trobar-se al corrent de pagament de tota obligació econòmica establerta per l’FCF o la RFEF; i no tenir deutes pendents amb altres clubs o federats, quan aquests hagin estat reconeguts per resolució federativa o judicial ferma.

Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Alhora, per poder percebre els ajuts i bonificacions, caldrà acreditar que el club està adherit al Codi Ètic de l’FCF. A més, s’establiran línies d’ajut addicionals per aquells clubs que acreditin haver realitzat inversions per cardioprotegir la instal·lació esportiva.